• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: 9301K
  • getCMSSeriesInformationURLURL:
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

930...

Rozszerzenie bogatej oferty

Mała oprawa łukowa 9301 K··· wyróżnia się klasyczną i ponadczasową stylistyką. Duża elastyczność otwiera szerokie możliwości zastosowań. Nowoczesna modularna technika diodowa pozwala pokazać ulice w nowym świetle. Seria 9301 K··· jest predestynowana do zastosowania na niskich wysokościach i w zestawieniu ze swoim „większym bratem” tworzy kompletną serię o sprawdzonych właściwościach technicznych.