• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: EMPORIUM
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=EMPORIUM&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Emporium

W centrum uwagi

Jak mówi sama nazwa, oprawa masztowa Emporium chętnie stoi w centrum – zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej kształt predestynuje ją w równym stopniu do oświetlania nowoczesnych powierzchni i miejsc historycznych.