• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: VIACON
  • getCMSSeriesInformationURLURL:
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

ViaCon

Wielofunkcyjne zastosowanie w kompleksowych projektach

Oprawy ViaCon LED firmy TRILUX zapewniają niezawodne, wydajne oświetlenie – zarówno na drogach publicznych, jak i terenach zakładowych – zwiększając poziom bezpieczeństwa w strefach zewnętrznych. Inteligentna wersja oferuje ponadto wiele funkcji Smart City.