• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/pl/produkty/8851-led/
  • classGroupExtId: 8851
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=8851&language=pl
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Designerska oprawa do oświetlania akcentowego traktów komunikacyjnych