• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: LUMENASTAR
  • getCMSSeriesInformationURLURL:
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Lumena Star 70

Minimalne zużycie energii. Maksymalny efekt.

Otwarte powierzchnie czy iluminacja fasad: Oprawa Lumena Star LED idealnie dostosowuje się do różnych warunków zastosowania. Możliwa jest również szybka i prosta modernizacja istniejących, mało wydajnych systemów reflektorów, gdyż możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie dotychczasowych masztów i przyłączy, przez co wymiana odbywa się przy minimalnym nakładzie czasu i kosztów. Dzięki wysokim oszczędnościom energii sięgającym 40 procent, długiej trwałości i niskim wymogom serwisowym Lumena Star LED amortyzuje się w bardzo krótkim czasie. Innowacyjny lustrzany układ optyczny zapewnia przyjemne i nieolśniewające światło.