• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: CONVIA
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=CONVIA&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Tindrande innovation längs med gatan

Lysdioderna har inte enbart gett den lilla, platta formen hos Convia som kan infogas perfekt i alla stadsmiljöer, utan ger framförallt en väldigt effektiv belysning av gatorna och en lång användningstid.


Design Awards