Odpowiedzialność biznesowa

Odpowiedzialność biznesowa ma wiele aspektów — w firmie TRILUX obejmuje ona oprócz produktów także relacje z pracownikami, dostawcami i centralą firmy w Arnsbergu.

Światowy gracz o regionalnych korzeniach

TRILUX angażuje się w swoim regionie Sauerland. Firma utrzymuje tam wiele relacji i działa w licznych inicjatywach, między innymi jako członek-założyciel lichtforum.nrw lub uczestnik targów branżowych Lichtwoche Sauerland.

Za pomocą projektu Speed firma TRILUX zoptymalizowała produkcję i logistykę, zapewniając swojemu macierzystemu zakładowi konkurencyjność na globalnym rynku przyszłości. Nieoprocentowane pożyczki wspierają pracowników w nabywaniu lub remontowaniu nieruchomości w regionie. Każdy pracownik firmy TRILUX ma prawo do dwóch dni doskonalenia zawodowego rocznie. A że w firmie TRILUX teoria jest ściśle powiązana z praktyką, pracownicy z działu produkcji bardzo często przechodzą do innych obszarów przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność jako pracodawca

Jako firma rodzinna świadoma tradycji i największy pracodawca w Arnsbergu TRILUX przejmuje odpowiedzialność społeczną za swoich pracowników, zapewniając im doskonałe warunki pracy, wysokie standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ofertę spędzania czasu wolnego i doskonalenia zawodowego. Kasa zapomogowa Lenze wspierająca pracowników finansowo, dofinansowanie obiadów, własna stacja sanitarna i porady pracownika socjalnego oraz własna kręgielnia i odnoszący sukcesy w piłce nożnej zakładowy związek sportowy to tylko niektóre przykłady.

Firma angażuje swoich pracowników w rozwój przedsiębiorstwa i wspiera ich w poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy oraz ich indywidualnych karierach.

Odpowiedzialność za środowisko

Wydajność i serwis

Rozwiązania TRILUX są energooszczędne, a rozwój skupia się na ochronie zasobów naturalnych. Firma TRILUX myślała już o ochronie środowiska, gdy zrównoważony rozwój nie był jeszcze obowiązującym trendem w przedsiębiorstwach: na przykład już w 1985 zainwestowała we własną oczyszczalnię ścieków. Oprócz odpowiedzialnej produkcji i energooszczędnych rozwiązań do wszystkich zastosowań TRILUX oferuje także w ramach swych kompleksowych usług także doradztwo dotyczące oszczędzania energii i możliwości uzyskania subwencji w tym zakresie.

TRILUX zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia ochrony środowiska i konsekwentnego unikania niekorzystnego wpływu na środowisko – a także wpływa na swoich dostawców i usługodawców, aby działali zgodnie z tymi zasadami.

Program recyklingu zwrotów

Aby chronić środowisko, zwroty przychodzące do firmy TRILUX poddawane są recyklingowi. We Francji TRILUX angażuje się również jako członek-założyciel organizacji pożytku publicznego Recyclum, aby recyklingowi poddawane były również źródła światła po zakończeniu ich eksploatacji. Ponadto TRILUX działa w całej Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju. TRILUX jest między innymi członkiem Holenderskiej Rady Budownictwa Ekologicznego i programu Green Light Komisji Europejskiej.

Kodeks Postępowania ZVEI w zakresie odpowiedzialności społecznej

W celu wiążącego dokumentowania swej filozofii i sposobu działania przedsiębiorstwa grupy TRILUX przystąpiły do Kodeksu Postępowania ZVEI (Centralnego Związku Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego) w zakresie odpowiedzialności społecznej. Oznacza to przejrzystą komunikację, szacunek dla pracowników, dostawców i konsumentów oraz zaangażowanie społeczne na poziomie lokalnym.

ZVEI Code of Conduct

Deklaracje zgodności

LIGHT+BUILDING 2024 Gdzie jest światło, tam jest życie.
3 - 8 marca 2024 r. Hala 5, stoisko 47 Zdobądź swój bilet