Lumena Star 40 LED

Wszechstronna oprawa do stref przemysłowych

Wyzwanie

Przemysł stawia oświetleniu miejsc pracy na wolnym powietrzu, dróg i parkingów wysokie wymagania – zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wydajności. Z uwagi na kwestie ekonomiczne, musi mieć ono także możliwość dostosowania parametrów pracy do specyficznych potrzeb.

Rozwiązanie

Dzięki technologii MLTIQ, solidna oprawa Lumena Star 40 zapewnia oszczędne oświetlenie dostosowane do potrzeb stref zewnętrznych. Wszechstronne rozwiązanie można wyposażyć w funkcję zarządzania oświetleniem – tak, by poprzez inteligentne sterowanie minimalizować pobory energii.

Rezultat

Elastyczny system soczewek Lumena Star 40 zapewnia bezpieczeństwo w strefach zewnętrznych i miejscach pracy na wolnym powietrzu – również przy dużych odległościach pomiędzy oprawami. Rozwiązanie umożliwia przy tym uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.

Odpowiednie oświetlenie do wszystkich stref

Oprawa Lumena Star 40 wyposażona jest w wymienne moduły diodowe, których wydajne układy optyczne w technologii Multi-Lens MLTIQ umożliwiają elastyczne, dostosowane do potrzeb i bezpieczne oświetlenie dróg i miejsc pracy na wolnym powietrzu.

Maksymalna oszczędność energii

Oprawa oferuje możliwość uzyskania dużych oszczędności energii poprzez zastosowanie systemu zarządzania oświetleniem.

Oświetlenie według potrzeb

Zastosowanie czujników obecności i systemu zarządzania oświetleniem poprawia bezpieczeństwo. Oprawy pozwala uzyskać zwiększające bezpieczeństwo oświetlenie nadążne: oświetlenie włączają się lub zwiększają natężenie światła, gdy w strefie detekcji ktoś się znajduje.

Jednorodny wygląd

Projektory iluminacyjne są częścią całej do serii liczącej wiele produktów. Umożliwia to oświetlenie zróżnicowanych stref zewnętrznych oprawami o jednorodnym wyglądzie.

Różne możliwości montażu

Dzięki różnorodnym akcesoriom, Lumena Star 40 może być nabudowana lub zamontowana jako oprawa masztowa.

Idealne światło dzięki MLTIQ

Wymienne moduły diodowe projektora iluminacyjnego wyposażone są w wysokiej jakości system optyczny MLTIQ, zapewniający optymalny rozsył światła, a tym samym - równomierne, idealne oświetlenie.

Inteligentne sterowanie

Lumena Star 40 może być zintegrowana z inteligentnym systemem sterowania. Pozwala to na optymalne dopasowanie oświetlenia do potrzeb oraz gwarantuje bezpieczeństwo i znaczącą oszczędność energii.

Elastyczne warianty

Warianty oprawy Lumena Star 40 dają strumień świetlny od 2200 do 10 000 lm i występują z ponad 20 różnymi charakterystykami rozsyłu światła.

Szeroka paleta opraw

Lumena Star należy do serii liczącej wiele produktów, dzięki czemu strefy o zróżnicowanych wymaganiach można oświetlić oprawami o jednorodnej stylistyce.

Elastyczność montażu

W zależności od potrzeb projektory iluminacyjne do stref przemysłowych można zamontować w wariancie do nabudowania, na wspornikach lub jako naświetlacz masztowy.

Lumena Star 40 LED
OBEJRZYJ W KATALOGU ONLINE

Produkty
SWITCH NOW. SAVE ENERGY.