LiveLink

Inteligentne rozwiązanie w pełnym świetle

SYSTEM LIVELINK JEST KLUCZEM DO INTELIGENTNEGO STEROWANIA OŚWIETLENIEM

LiveLink Basic - rozwiązanie podstawowe

Inteligentny system sterowania LiveLink Basic umożliwia duże potencjalne oszczędności kosztów energii dzięki zintegrowanemu czujnikowi światła i obecności. Prosta instalacja i uruchomienie "plug&play" czynią z LiveLink Basic idealne rozwiązanie dla prostego, ekonomicznego wejścia w sterowanie oświetleniem.

Wyświetl produkt

LiveLink WiFi - Inteligentny i wszechstronny

Sercem sterownika LiveLink jest bazujący na technologii Linux wysokowydajny minikomputer, który przetwarza przychodzące strumienie danych i wydaje polecenia komponentom systemu. 

Aby zapewnić łatwą komunikację z użytkownikiem sterownik posiada zintegrowany moduł WLAN do sterowania za pomocą tabletu lub smartfonu.

Wyświetl produkt

LiveLink Wireless - Profesjonalny modernizacyjny

W przypadku modernizacji oraz zawsze wtedy, gdy nie można lub nie powinno się kłaść dodatkowych przewodów sterujących, system umożliwia radiowe sterowanie oprawami. Do instalacji potrzebne jest wtedy tylko zasilanie sieciowe. 

Uruchomienie, które stanowi jedno z największych wyzwań systemów sterujących, jest niezwykle proste dzięki Use Cases: skonfigurowane wstępnie pomieszczenia z typowych obszarów zastosowań są dostępne w aplikacji.

Wyświetl produkt

LiveLink WiFi Connect - Komunikacja w sieci

Do zastosowań w halach sportowych i przemysłowych przez własną sieć WLAN LiveLink można połączyć 10 sterowników LiveLink WiFi Connect. Sieć ta umożliwia zarówno sterowanie oświetleniem w poszczególnych pomieszczeniach (przypadających na sterownik), jak i sterowanie łączne (przez wszystkie sterowniki). Warunkiem obsługi tej funkcji jest taki sam Use Case we wszystkich sterownikach LiveLink. W przypadku zawodów w halach sportowych za pomocą przełącznika kluczykowego można wymusić zdefiniowany scenariusz oświetleniowy.

Wyświetl produkt

LiveLink Premium - Indywidualne rozwiązywanie problemów

Serwerowe rozwiązanie dla dużych projektów obejmuje kombinację serwera i bramek sieciowych DALI/Ethernet. Serwer pełni rolę sterownika i w zależności od swojej wydajności może sterować niemal nieograniczoną liczbą opraw. Pozwala to na realizację niemal wszystkich projektów klienta: od prostych po złożone instalacje z kilkoma tysiącami opraw. 

Wyświetl produkt

Detekcja obecności, scenariusze oświetleniowe, światło stałe

Wyższa wydajność i niższe koszty, większy komfort i większe bezpieczeństwo: to najważniejsze korzyści, które oferuje klientom system LiveLink. Inteligentne czujniki dopasowują światło do konkretnej sytuacji: światło włączane jest tylko tam, gdzie jest potrzebne, i tylko w takiej ilości, jaka jest konieczna.

Światło podstawowe

Większy komfort i zmaksymalizowane bezpieczeństwo dzięki specjalnej funkcji światła podstawowego: system LiveLink redukuje zagrożenia związane z ciemnymi miejscami i zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Radiowe rozwiązanie modernizacyjne

Łatwiejsza instalacja w przypadku modernizacji dzięki komunikacji radiowej opraw między sobą: dodatkowa instalacja przewodów sterujących DALI nie jest konieczna, sygnały są przesyłane do opraw bezprzewodowo.

Human Centric Lighting

Barwa światła wpływa na liczne reakcje zachodzące w ludzkim ciele, np. zdolność koncentracji i wydajnej pracy, dobre samopoczucie, rytm biologiczny. Rozwiązania Human Centric Lighting wykorzystują te efekty, precyzyjnie dostosowując barwę światła do potrzeb użytkowników.

Za pomocą systemu LiveLink można łatwo i szybko zrealizować nawet skomplikowane zadania HCL. W tym celu w Use Cases w różnych aplikacjach zapisane są krzywe przebiegu, które optymalnie spełniają poszczególne wymagania.

Cyfrowa wartość dodana dzięki pracy w chmurze

Przegląd całej instalacji oświetleniowej: dzięki cyfrowym rozwiązaniom monitorującym można bez dodatkowych nakładów w pełni korzystać z potencjału cyfrowych rozwiązań oświetleniowych.

Użytkownicy mają wybór między następującymi funkcjami

  • Energy energii Analiza i optymalizacja zużycia energii
  • Monitoring światła Nadzór oświetlenia i rozpoznawanie potrzeb konserwacyjnych

LiveLink – PRZEGLĄD SYSTEMU

  LiveLink Basic LiveLink WiFi LiveLink Wireless LiveLink Premium
  Podstawowe rozwiązanie plug-and-play Inteligentny i wszechstronny Profesjonalny modernizacyjny Indywidualne rozwiązywanie problemów
DETEKCJA OBECNOŚCI, ŚWIATŁO STAŁE
SCENY I SEKWENCJE ŚWIETLNE -
ŚWIATŁO PODSTAWOWE -
RADIOWE ROZWIĄZANIE MODERNIZACYJNE - -  
HUMAN CENTRIC LIGHTING - -
CYFROWA WARTOŚĆ DODANA DZIĘKI PRACY W CHMURZE - -
INTEGRACJA PLANÓW BUDOWLANYCH - - -
POŁĄCZENIE Z SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM - - -
ROZWIĄZANIE BUDOWLANE Z FUNKCJĄ ODZYSKIWANIA - - -
KONTROLA PRZEZ APP * **
  Do produktu Do produktu Do produktu Do produktu

* Aplikacja nie jest wymagana do uruchomienia i eksploatacji
** Aplikacja dla indywidualnego projektu

LiveLink Basic - podstawowe rozwiązanie dla osób podejmujących świadome decyzje dotyczące cen

Łatwe wejście w automatyczne sterowanie oświetleniem: LiveLink Basic zapewnia energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe poprzez zintegrowany czujnik (światło i obecność). Zintegrowane interfejsy umożliwiają sterowanie za pomocą smartfona lub przycisku.

LiveLink – inteligentny i potężny wszystko-Rounder

Jeszcze nigdy planowanie, wykonanie i obsługa systemu zarządzania oświetleniem nie była tak prosta i niezawodna jak z LiveLink. Jeden sterownik i dwie komfortowe aplikacje umożliwiają szybką i indywidualną konfigurację oświetlenia w pomieszczeniu i sterowanie nim. 

Rozwiązanie radiowe do modernizacji

Dzięki rozwiązaniu modernizacyjnemu LiveLink system zarządzania oświetleniem można szybko i łatwo zrealizować nawet w trudnych ramowych warunkach budowlanych. Jeśli w okablowaniu budynku niedostępne są dwużyłowe przewody sterujące DALI, system LiveLink można opcjonalnie eksploatować bezprzewodowo. Komunikacja między kontrolerem a oprawami odbywa się w standardzie radiowym ZigBee. Oprawy posiadają interfejs ZigBee-DALI, który przekształca sygnały radiowe wysyłane przez sterownik w polecenia DALI. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, także komponenty połączone przewodami można z łatwością zintegrować w system. Zarówno sterownik, jak i interfejs ZigBee-DALI w oprawach, posiadają wyjście DALI, umożliwiające np. podłączenie kolejnych opraw, przycisków lub czujników.

LiveLink jako indywidualne rozwiązanie projektowe

System zarządzania oświetleniem LiveLink umożliwia komfortowe, intuicyjne i bezpieczne sterowanie wszystkimi punktami świetlnymi instalacji oświetleniowej. 

Duże projekty mogą obejmować nawet kilka tysięcy opraw sterowanych przez system. Za pomocą serwerowego rozwiązania LiveLink można bez trudu indywidualnie zrealizować niemal każde życzenie klienta. System jest wygodnie i łatwo uruchamiany i sterowany przez aplikację.