Revit

Modele 3D zawierają szereg parametrów technicznych a niektóre z tych parametrów tak jak np. w przypadku opraw zwieszanych może być ręcznie regulowana. Proszę zapisywać pliki typu .txt w tym samym folderze/katalogu co pliki .rfa. (12/2021 - 695 MByte)

REVIT fil