• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/se/produkter/arimo-slim-sky/
  • classGroupExtId: ARIMOSCDP
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ARIMOSCDP&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

En familj, men lika mångsidig som ett kontorslandskap

Arimo Slim LED är en omfattande och flexibel armaturfamilj för nästan hela spektrat av belysningsuppgifter i kontorsmiljö på ett enhetligt designspråk – med två olika optiska lösningar: CDP (bred belysning) och MRX (mikroreflektor). Denna produkt avger mycket effektivt bländfritt ljus, sätter attraktiva accenter och erbjuder innovativa funktioner.