• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: 981
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=981&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

En symbios av utformning och funktion

Sex olika utföranden med samma mål: Introducera effektivitet och elegans i stadsmiljön. Armaturerna i serien 98··· förenar klassisk design med den senaste LED-teknologin.