• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: EMPORIUM
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=EMPORIUM&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

I centrum för uppmärksamheten

Som namnet antyder gillar stolparmaturen Emporium att stå i centrum – både dag- och nattetid. Genom sin form passar den lika bra för belysning av moderna ytor och historiska platser.