• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: LUMEGAIQ
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=LUMEGAIQ&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Flexibel och smart utomhusbelysning

"När det börjar skymma är Lumega IQ LED helt i sitt element. Tack vare sin flexibilitet är den inte begränsad till speciella användningsområden – den lyser upp gator, vägar och parkeringsplatser lika effektivt och pålitligt som industrianläggningarna. Med olika slags optiska lösningar och LED-system kan den anpassas perfekt till avsett användningsområde. Med den funktionella armaturdesignen med patentskyddade funktioner blir även installationen och justeringen till en barnlek. Dubbelt plus: Den redan imponerande energieffektiviteten kan förbättras ytterligare med intelligenta ljusstyrsystem och kopplingskoncept."