nasi pracownicy

To ludzie sprawiają, że nasze przedsiębiorstwo jest tym, czym jest. Dzień po dniu. Dlatego staramy się zaoferować im najlepsze warunki.

 

SPOŁECZNA POLITYKA ZATRUDNIENIA

TRILUX zatrudnia na całym świecie 4.037 pracowników, z czego 1.685 w Niemczech (stan na grudzień 2021). 26,4 proc. z nich to kobiety, a 73,6 proc. to mężczyźni. Średnia wieku to 45,7 lat (stan na lipiec 2022).Gwarantujemy każdemu z osobna zgodność z wymogami dotyczącymi płacy minimalnej obowiązującej w danym miejscu. Nasze standardowe wynagrodzenia początkowe są jednak zawsze powyżej płacy minimalnej w danym kraju - niezależnie od płci. Wynagrodzenie, które oferujemy pracownikom tymczasowym, jest znacznie wyższe niż konwencjonalne wynagrodzenia.

W wielu miejscach firma TRILUX oferuje dobrowolne świadczenia, które wykraczają poza te określone prawem. Na przykład pracownicy zakładów ZALUX i ICT ZhuHai w Chinach mogą korzystać ze specjalnych świadczeń w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.

W zakładzie w Arnsbergu obowiązuje regionalny układ zbiorowy przemysłu metalowego i elektrycznego w Nadrenii Północnej-Westfalii. Ponadto mamy własny układ zbiorowy: wspólnie z przedstawicielami pracowników wypracowaliśmy i podpisaliśmy kompleksowe umowy zakładowe.

 

Równość szans i różnorodność

Uczciwa i pełna szacunku współpraca jest dla firmy TRILUX nieodłączną wartością kultury przedsiębiorstwa. Zakłada ona, że nikt nie może doświadczyć dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość seksualną, pochodzenie, religię lub światopogląd, ze względu na niepełnosprawność lub wiek. Przepisy Ogólnej ustawy o równości szans stanowią podstawę naszej odpowiedzialności w kontaktach z pracownikami. Nie chodzi jednak tylko o zapobieganie dyskryminacji i stwarzanie równych szans. Firma TRILUX postrzega różnorodność jako korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron i dlatego stara się ją wspierać.Inkluzja leży nam na sercu. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne przy montażu akcesoriów i współpracujemy z Caritas, największą organizacją pomocy społecznej w Niemczech.

Różnorodność rozumiemy jako międzynarodowość, ponieważ nasze produkty są używane na całym świecie. Firma TRILUX jest obecna na całym świecie, posiada przedsiębiorstwa, oddziały i partnerów handlowych w 58 krajach i jest w stanie sprostać ogromnej różnorodności kulturowej. W samymArnsbergu reprezentowanych jest 31 narodowości i 20 języków. Na świecie istnieje ponad 30 języków.

Promowanie talentów i rozwijanie potencjału

Bez wykwalifikowanych pracowników nie może być mowy o skutecznym rozwoju biznesu. Nasza branża przechodzi obecnie głębokie zmiany technologiczne i strukturalne. W związku z tym zapotrzebowanie na know-how i kompetencje nieustannie się zmienia. Aby sprostać temu zadaniu, firma TRILUX intensywnie inwestuje w szkolenia, dokształcanie i stały rozwój osobisty wszystkich pracowników. Realizujemy kompleksową strategię szkoleniową.

Ma ona umożliwić pracownikom na wszystkich szczeblach hierarchii nie tylko udany proces przejścia przez zmiany, lecz także ich kształtowanie. Wszyscy pracownicy w Arnsbergu otrzymują trzy dni na podnoszenie kwalifikacji rocznie oraz bogatą ofertę szkoleń – od 2011 roku przede wszystkim w ramach naszej Akademii TRILUX. W 2021 roku z oferty tej skorzystało 17 615 osób w kraju i za granicą. Ponieważ tylko w wysoko wykwalifikowanym środowisku rynkowym pozostaniemy wiodącym przedsiębiorstwem high-tech gotowym na przyszłość.

PERSPEKTYWY DLA MŁODYCH LUDZI

Aby przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, ale także zaoferować młodym ludziom atrakcyjne i długoterminowe perspektywy, sami szkolimy ich w różnych zawodach. Dzięki nowemu kontraktowi ponownie udało się nam zwiększyć liczbę miejsc dla osób uczących się zawodu. Obecnie 90 młodych ludzi przygotowuje się w firmie TRILUX do rozpoczęcia życia zawodowego. Własne centrum szkolenia technicznego oferuje im najlepsze warunki do zdobycia szerokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie najnowszych technologii.

Młodzi specjaliści i menedżerowie doświadczają wyjątkowo praktycznego wsparcia w grupach rozwoju personalnego. Ważnym elementem jest tu system zarządzania pomysłami TRILUX. Dzięki niemu przedsiębiorstwo wspiera inwencję i wymaga zmotywowanego zaangażowania pracowników w całej Grupie oraz aktywnie włącza ich w kształtowanie środowiska pracy. Zgodnie z umową zakładową (po uzgodnieniu) dopuszczalna jest również praca z domowego biura lub praca mobilna.

 

AKTYWNA PROMOCJA ZDROWIA

Nieustannie pracujemy nad tym, aby minimalizować stres i obciążenia naszych pracowników oraz wzmacniać ich osobiste zasoby. Podstawą do tego są warunki pracy, które sprzyjają fizycznemu i psychicznemu dobrostanowi pracowników. Aby utrzymać wydajność wszystkich zatrudnionych na wysokim poziomie, firma TRILUX oferuje m.in. działania na rzecz promocji zdrowia, godzenia życia rodzinnego i pracy, dostosowanej do wieku organizacji pracy, jak również szereg regulacji dotyczących doceniającej i pełnej szacunku współpracy, która wpływa na budowanie dobrej atmosfery wśród załogi. Pracownicy są nie tylko wspierani w zachowaniach prozdrowotnych w godzinach pracy, lecz także we wszystkich obszarach swojego życia.

 

KOMPLEKSOWE BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W niemieckich zakładach obowiązuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie międzynarodowe oddziały zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów prawnych i urzędowych obowiązujących w danym kraju. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest głęboko zakorzenione we wszystkich strukturach i procesach. Poza obowiązkowymi wymogami wdrażamy działania, które zapewniają systematyczną profilaktykę. W zakładach produkcyjnych wysokie standardy i kompleksowe pakiety środków zapewniają zapobieganie wypadkom przy pracy i eliminują zagrożenia dla zdrowia. Grupa TRILUX jest również członkiem " Vision Zero "- prewencyjnego podejścia do bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia.

Więcej informacji

Więcej tematów