DLA SPOŁECZEŃSTWA

TRILUX odgrywadecydującą rolę w kształtowaniu transformacji w kierunku gospodarki i społeczeństwa oszczędzających zasoby i sprzyjających włączeniu społecznemu. I tak jest już od ponad 110 lat.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE

Jako średniej wielkości, niezależne, zakorzenione w regionie przedsiębiorstwo rodzinne, od początku istnienia firmy przyjmujemy odpowiedzialność za pracowników, klientów i społeczeństwo. Nasze stałe, wysokie inwestycje w badania i rozwój od dziesięcioleci zabezpieczają przyszłość firmy TRILUX, a tym samym jej pracowników i dostawców. Nasze zaangażowanie społeczne charakteryzuje się stałym wspieraniem projektów społecznych i kulturalnych, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Wnosimynasz wkład w przemysł oświetleniowypoprzez intensywną pracę wkomisjach, public relations i stowarzyszeniach (grupy robocze ds. zrównoważonego rozwoju Lighting Europe i ZVEI).

 

ZAKORZENIENIE W REGIONIE

TRILUX angażuje się w sprawy regionu oświetleniowego Sauerland. Jesteśmy dobrze zorganizowani i aktywni w wielu inicjatywach, na przykład jako członek założyciel lichtforum.nrw (Forum Oświetleniowe). Dzięki projektowi "Speed" firma TRILUX zoptymalizowała produkcję i logistykę, pozycjonując lokalizację Sauerland na przyszłość w globalnej konkurencji. Nieoprocentowane pożyczki wspierają pracowników w zakupie lub remoncie nieruchomości w regionie. Fundusz firmowy Lenze zapewnia w razie potrzeby pomoc finansową. Dzieci pracowników są szczególnie brane pod uwagę przy przyznawaniu praktyk. Fundacja Wilhelma Lenze na rzecz wspierania talentów,nazwana tak na cześć założyciela firmy TRILUX, przyznaje stypendia, dzięki którym młodzi ludzie z potrzebujących rodzin mogą podjąć studia.

ZAANAGAŻOWANIE CHARYTATYWNE

Pomaganie innym to podstawowa potrzeba firmy TRILUX i jej pracowników. Uczestniczymy w licznych akcjach zbierania funduszy na rzecz osób chorych lub pokrzywdzonych przez los, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Tylko w 2021 roku było 36 kampanii, w których uczestniczyliśmy z entuzjazmem. Czy to regionalnie, czy globalnie - nasze zespoły biorą udział w biegach charytatywnych, wycieczkach rowerowych lub imprezach dobroczynnych." Shine Night Walk " w Londynie na rzecz badań nad rakiem lub " Roparun " w Niderlandach na rzecz organizacji i inicjatyw związanych z rakiem to tylko dwa przykłady.

 

JEDNA DLA WSZYSTKICH

W celu ochrony nas samych, zakładu produkcyjnego i środowiska regionalnego mamy w Arnsbergu 18-osobową zakładową straż pożarną. Wyposażona jest w potężne oprogramowanie do alarmowania służb ratowniczych, czyli internetową platformę GroupAlarm. Ponadto TRILUX zwalnia czasowo kolegów, którzy działają w lokalnej straży pożarnej lub organizacji pomocy technicznej.

 

BUDOWANIE ZAUFANIA

Przestrzeganie przepisów prawa, wytycznych, ustalonych standardów i osobistych zobowiązań we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa jest podstawą zaufania wszystkich interesariuszy do Grupy TRILUX. Jest to również warunek konieczny do uniknięcia konsekwencji prawnych, kar i uszczerbku na reputacji. Dlatego integralną częścią wszystkich procesów i działań firmy TRILUX jest uczciwość i zgodność z przepisami. Zasada ta dotyczy wszystkich lokalizacji w UE i poza nią. Program zgodności firmy TRILUX koncentruje się w szczególności na zapobieganiu korupcji, prawie kartelowym i odpowiedzialności za eksport. Te kluczowe punkty są również integralną częścią szkolenia „Kodeks Postępowania” dla wszystkich pracowników.

Więcej tematów