DLA NASZEJ PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Ochrona klimatu i środowiska ma w firmie TRILUX najwyższy priorytet - zarówno w odniesieniu do produktów, jak i produkcji.
Do 2025 roku wszystkie zakłady produkcyjne TRILUX w Niemczech będą neutralne dla klimatu.

AMBITNE CELE

Firma TRILUX robi duże kroki naprzód. Celem długoterminowym jest neutralna dla klimatu działalność gospodarcza w całym łańcuchu tworzenia wartości (cel 1, 2 i 3). Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest podzielona na trzy etapy:

1. Redukcja celu 1 i 2 (analogicznie do SBTi)

  • bezwzględna redukcja od min. 2,5% rocznie do 4,2% rocznie
  • do 2025 roku odpowiada to redukcji o co najmniej 15% do 25,2%

2. Dobrowolne zobowiązanie do redukcji celu 3

  • 2,5% rocznie w obszarach, które zostaną zdefiniowane

3. Efektywność energetyczna

  • Dalszy wzrost udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii

 

BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Oto co robimy, aby poprawić nasz własny bilans klimatyczny

  1. Zapobieganie produkcji odpadów
  2. Mobilność przyjazna dla klimatu
  3. Optymalizacja opakowań
  4. Roczna optymalizacja urządzeń produkcyjnych w ramach procesu ciągłego doskonalenia w zakresie zarządzania jakością i energią
  5. Instalacja fotowoltaiczna na budynku EDC
  6. Stosowanie papieru higienicznego neutralnego pod względem emisji CO2 (BlackSatino)

ZRÓWNOWAŻONE OŚWIETLENIE

Sztuczne oświetlenie odpowiada za dużą część emisji gazów cieplarnianych na świecie. Dążąc do efektywności i wpływając na zużycie energii przez naszych klientów, już teraz dużo osiągamy w walce ze zmianami klimatu. Oprawy LED i systemy sterowania oświetleniem są podstawą rozwiązań oświetleniowych o wysokiej jakości światła, wzorowym bilansie energetycznym i wysokiej trwałości.

Wymowny przykład: konwencjonalna oprawa oświetleniowa emituje w ciągu okresu użytkowania około jednej tony CO2*, oprawa LED zaledwie 0,5 tony. Firma TRILUX wprowadza na rynek 5 000 000 opraw LED rocznie. Pozwala to zredukować emisję o około 2 500 000 ton CO2 rocznie! Ilość ta odpowiada w przybliżeniu emisji CO2 500 000 samochodów osobowych rocznie (klasa średnia, silnik benzynowy, przebieg 15 000 km) lub 0,6 procenta całkowitego celu oszczędnościowego Niemiec do 2030 roku.

EKOLOGICZNE ŚWIATŁO

Ponieważ źródła LED są małymi, punktowymi źródłami światła, ich światło może być sterowane i dystrybuowane w sposób bardziej ukierunkowany niż w przypadku tradycyjnych lamp. Oprawy firmy TRILUX redukują odblaski i zapobiegają niepożądanemu rozpraszaniu się światła. Dzięki temu są zrównoważone pod wieloma względami: lepsza kontrola rozsyłu światła zapobiega na przykład nieprzyjemnemu rozproszeniu światła ulicznego w pomieszczeniach mieszkalnych okolicznych domów. Samopoczucie i jakość snu mieszkańców pozostają bez zmian. Poprzez precyzyjny rozsył światła można uniknąć „zanieczyszczenia światłem” lub „smogu świetlnego”, ponieważ światło dociera tylko tam, gdzie jest potrzebne. Zminimalizowanie niepożądanej emisji światła za pomocą opraw LED w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia przyjaznego środowiska życia w mieście i na wsi.

PODSTAWY EKONOMICZNE

Oświetlenie zewnętrzne jest niezbędnym warunkiem tworzenia wartości ekonomicznej w społeczeństwie, które jest aktywne przez 24 godziny na dobę. Sztuczne światło jest podstawą funkcjonowania przemysłu, rzemiosła, rolnictwa i handlu również po zmroku. Niezbędne są do tego oświetlone ciągi komunikacyjne. Ostatecznie mają one wpływ na wszystkie dziedziny życia. W ciemności nie ma dostępu do edukacji, służby zdrowia, kultury czy sportu. Oświetlenie zewnętrzne skutecznie zmniejsza ryzyko wypadków, może przeciwdziałać wandalizmowi i poprawić subiektywne poczucie bezpieczeństwa ludzi.

INTELIGENTNY ROZWÓJ MIAST

Technologia oświetlenia LED może wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój miast. Połączenie opraw LED i cyfrowego sterowania oświetleniem oferuje interesującą podstawę sprzętową do integracji dalszych funkcji w kontekście inteligentnego miasta. Dzięki temu miasta stają się bardziej ekologiczne, wygodniejsze i bardziej zintegrowane społecznie. Ponieważ oprawy oświetleniowe są rozmieszczone w mniej więcej równomiernej siatce w całym mieście i same w sobie niosą ze sobą zasilanie, mogą podejmować się zadań daleko wykraczających poza oświetlenie. Oprawy LED pełnią już funkcję stacji ładowania dla e-mobilności, rejestrują dane środowiskowe i dane o ruchu drogowym za pomocą czujników, integrują kamery lub moduły komunikacyjne, takie jak WLAN i radio komórkowe, a także sprzęt do zarządzania parkingami i systemami kierowania ruchem. Mogą one między innymi pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z ruchem drogowym, powietrzem i odpadami oraz wspierać miasta na drodze do stania się miastami ekologicznymi.

INTELIGENTNA OCHRONA GATUNKÓW

Światło z opraw ulicznych ma bezpośredni wpływ na florę i faunę. Najważniejsza maksyma dla wszystkich nowych instalacji i projektów modernizacyjnych firmy TRILUX brzmi: Tyle światła, ile trzeba, tak mało, jak to możliwe. Oprawy LED najlepiej spełniają te warunki, ponieważ dają się wyjątkowo dobrze ustawiać, przełączać i ściemniać. Może to również przyczynić się do ochrony zwierząt i owadów aktywnych w nocy. Światło krótkofalowe w spektrum niebieskim i UV przyciąga wiele gatunków. Z kolei ciepło-białe źródła LED (temperatura barwowa 3000-2700 K) z niewielką tylko składową promieniowania krótkofalowego są przyjazne owadom. Potwierdzają to projekty badawcze: kompetentnie zaplanowane oświetlenie zewnętrzne LED stanowi mniejsze zagrożenie dla owadów, nietoperzy, ptaków, ale także ryb i płazów niż lampy konwencjonalne.

BADANIA WIZJONERSKIE

Nasza spółka zależna Pacelum opracowuje unikalne rozwiązania oświetleniowe dla zwierząt i roślin. Aby zbadać skuteczność światła w rzeczywistych warunkach, od 2018 roku uprawiamy rośliny sałatowe w znanym na całym świecie tunelu doświadczalnym Hagerbach V-S-H w Flums Hochwiese w Szwajcarii. Testujemy tam różne teorie, modele i symulacje, aby zoptymalizować wzrost roślin pod ziemią.

* Korporacyjny ślad węglowy (Corporate Carbon Footprint (CCF)) został przygotowany zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas Protocol. Podaje on wszystkie emisje jako ekwiwalenty CO2. Oznacza to, że oprócz CO2 w obliczeniach uwzględnia się także sześć innych gazów cieplarnianych regulowanych przez protokół z Kioto: CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3. Są one przeliczane na współczynnik globalnego ocieplenia CO2 i stanowią ekwiwalenty CO2 (CO2e). Ze względów językowych używamy jednak terminu CO2.

Więcej tematów