TRILUX X-Range

do eXtremalnych wyzwań

Obszary zastosowań o ekstremalnych wyzwaniach

X-Range pokrywa niemal wszystkie obszary zastosowań w przemyśle: czy to rolnictwo i hodowla zwierząt, produkcja żywności, czy parkingi wielopoziomowe – X-Range stworzono z myślą o ekstremalnych wyzwaniach.

Ogólne obszary zastosowania opraw do pomieszczeń wilgotnych

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie jest wilgotno i warunki mogą być trudne.

Czy to w hali logistycznej, produkcji, chłodni, czy w pomieszczeniu pomocniczym -– oprawy TRILUX do pomieszczeń wilgotnych są równie odporne na sezonowe wahania temperatury, co na kurz, wilgoć czy uderzenia.

Więcej informacji

Przemysł spożywczy

Wszędzie tam, gdzie przemysłowo produkuje, przetwarza i przechowuje się żywność,

obowiązują szczególnie wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa – dotyczą one także oświetlenia..

Więcej informacji

Parking wielopoziomowy

Rzadko jest tam światło dzienne, ale zawsze dużo kurzu i brudu.

Słabe światło i strefy ciemne niosą ryzyko wypadków i mogą sprawić, że użytkownicy czują się nieswojo. Inteligentne i niezawodne oświetlenie może temu zaradzić, przywracając bezpieczeństwo, a jednocześnie obniżając koszty eksploatacji.

Więcej informacji

Obszary specjalne z atmosferą korozyjną

Poza brudem, ekstremalnymi temperaturami i wilgotnością również rozpuszczalniki,

opary i gazy w powietrzu stanowią wyzwanie dla rozwiązań oświetleniowych – jeżeli gazy reaktywne wnikną do oprawy, skracają jej żywotność i jakość oświetlenia.

Więcej informacji

Strefy zewnętrzne

Zarówno zadaszone, jak i niezadaszone strefy zewnętrzne stawiają oprawom wysokie wymagania.

Poza wysoką wilgotnością i wahaniami temperatury w dzień i w nocy także spaliny, brud i drgania tworzą trudny klimat pracy.

Więcej informacji

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.