New Work

Dynamiske lyskonsepter

New Work tilbyr foretak og ansatte tallrike nye friheter. Om open space kontorer med enkeltarbeidsplasser, telefonbokser og møtepunkter eller alternative arbeidsplasser som hjemmekontor og coworking spaces - dynamiske romkonsepter rydder i arbeidshverdagen plass for en ny type kommunikasjon. Dette fokus på velvære og kreativitet betyr dyptgripende forandringer og potensiale for det nye kontoret – fra planløsningen til kontorbelysningen.

Raskt arbeide trenger en fleksibel infrastruktur. Kontorbelysningen er her en sentral bestanddel. Lysløsninger bør kunne stilles ukomplisert inn på individuelle behov og aksentuere soner og arbeidsområder. Derved sørger en høy lyskvalitet for et avspent arbeidsmiljø som er avgjørende for suksessen av New Work konsepter.