Partner og organisasjoner

Fremgang med partnerskap

Vi-prinsippet gjelder ikke bare innenfor TRILUX Group. Også utad har TRILUX Group et perfekt nettverk. Med bransjeorganisasjoner, allmennyttige foreninger og andre produsenter over hele verden drives ulike tekniske utviklinger fremover, utveksles idéer om markedstrender samt diskuteres og vurderes politiske rammebetingelser.

Dette resulterer i ulikt forskningssamarbeid og felles erklæringer for eksempel med tanke på bærekraft – og ikke minst modne produkter for markedet.

TRILUX partnerskap

Bransjeorganisasjoner og fagforbund

TRILUX Group engasjerer seg som medlem i bransjeorganisasjoner og fagforbund i mange europeiske land:

Initiativer innen bærekraft

Ved siden av sine egne produkter og foretaksledelsen engasjerer seg TRILUX for bærekraft i mange forskjellige organisasjoner:

Informasjonsplattformer

Forskning og sertifisering