Energieffektivitet

Det lønner seg: Høy effektivitet, stor nytte

Energieeffektivitet er et sentralt kriterium ved søket etter en egnet belysningsløsning, på samme måte som lang levetid og store vedlikeholdsintervaller. Typiske egenskaper av TRILUX-armaturer. Dermed gir de de beste forutsetningene for et effektivt belysningssystem som skaper bedriftsøkonomisk lønnsomhet på lang sikt. Basis for en lønnsom sanering er høyeffektive LED-produkter, mens kombinasjonen med lysstyringssystemer fører til et optimalt innsparingspotensial. TRILUX forsker og utvikler derfor intenst for å finne nye prinsipper og metoder som gjør at kundene kan ta bruk av TRILUX-gruppens mangeårige erfaring med nyeste teknologi. Gjeldende forskrifter og lover krever ikke bare ansvarsbevisst bruk av ressurser. Ofte gir lovgiveren deg mulighet til å ta bruk av attraktive støtteprogrammer og hjelper deg ved omstilling til moderne belysningsløsninger.

TRILUX er klar til å hjelpe deg under saneringen av belysningsanlegg, uansett om det gjelder registrering av inventar, planlegging, installering eller finansiering. Selv når du skal søke på økonomisk støtte eller under finansiering av belysningsprosjekter er TRILUX den rette partneren innenfor profesjonell belysning. Erfaren og effektiv i produksjon og teknikk, ledende og retningsvisende innen forskning og utvikling og tett og direkte mot kunden i alle applikasjoner. Dette er det som menes med TRILUX – Simplify Your Light.

Kartlegge innsparingspotensial

Skreddersydd energieffektivitet

TRILUX saneringsløsninger gir innsparingspotensial fra enkel modernisering av konvensjonell teknikk til LED til utvidet sanering med lysstyring.

Effektivitetskontroll

Beregn ditt eget innsparingspotensial

Energiforbruk i kWh pr. år

CO₂-utslipp i NOK pr. år

Samlede kostnader i NOK pr. år

LiveLink

Et lysstyringssystem der alle komponentene er perfekt tilpasset i forhold til hverandre

TRILUX-portal

Arbeide mer effektivt.

  1. Last ned data, tekster og informasjon med bare noen få klikk
  2. Opprett prosjekter strukturert, lagre dem og behandle dem sammen i team
  3. Automatisk kalkulering av bruttopris

Registrer nå