LED belysning som overbeviser!

Aktuelt opplever lysindustrien et revolusjonært og dyptgripende teknologiskifte med innføringen av LED-belysningen som kan sammenlignes med oppfinnelsen av lyspæren eller også med skiftet til lysrøret. Tilpasningen av standarder og normer holder neppe følge med et slikt omfangsrikt og raskt skifte. I slike tider finnes som regel ingen enhetlig språkregulering. Det finnes derfor hittil til emneområdet LED forskjellige kommunikasjoner vedrørende kvalitetskriterier og data. I slike tilfeller kan produkter neppe verifiseres og sammenlignes. Dette medfører usikkerhet på markedet.

Det er derfor målet, ved siden av grunnleggende informasjon om LED, også å få en enhetlig forståelse om emnet LED-belysning. En pålitelig partner for effektive lysløsninger byr på mer enn innovative produkter og et sterkt merke: Fremragende kvalitet, en helhetlig service og engasjerte, kompetente medarbeidere hører selvfølgelig likeså med til TRILUX. Alt dette gjør TRILUX også for deg og dine belysningsideer til en sterk og pålitelig partner. I dag og i fremtiden.

"Hele pakken må stemme"

LEDen har i mellomtiden etablert seg i alle applikasjoner. Men hvilke viktige detaljer må det fremdeles tas hensyn til og hvilke nye trender preger lysbransjen?

Dietmar Zembrot, medlem i styret til TRILUX for området teknikk, og Dirk Pietz, leder produktmanagement, inntar posisjon.

Vise intervju

LED - en av de mest effektive lyskilder

Med stort potensiale for energiinnsparingen

Med en levetid på ca. 50.000 driftstimer – på området utendørsbelysning ofte også vesentlig mer – er LED helt overlegen i forhold til de fleste lyskilder. Omregnet tilsvarer det 5,7 år med kontinuerlig drift, altså i 2.083 dager 24 timer om dagen. Levetiden til en LED påvirkes blant annet av temperatur, strømstyrke og spenning, av fuktighet, kjemikalier, stråling og mekaniske krefter.

Derved er følsomheten av en LED overfor mekaniske innvirkninger sammenlignet med andre lyskilder relativt liten takket være manglende bevegelige eller skjøre deler og den kompakte byggeformen.

FAQ (ofte stilte spørsmål) til LED-belysning

Temperatur, lysutbytte og levetid

En av de viktigste faktorene for yteevnen og levetiden til en LED er temperaturen i sperresjiktet – den såkalte Junction Temperature Tj. Med økende temperatur avtar lysutbytte og levetid til en LED. Derfor har termomanagementet en meget sentral rolle.

LED eller lysrør

Valget mellom LED og lysrør kan ikke treffes generelt, fordi det påvirkes av mange forskjellige, individuelle rammebetingelser. I hvert tilfelle spiller kvaliteten til de lyspærene som tas i bruk en avgjørende rolle. TRILUX står i mer enn 100 år for intelligente, effektive og innovative lysløsninger. Vi understøtter deg med fagkyndig rådgivning for å finne en optimal, energisparende og kostnadsreduserende lysløsning for ditt spesielle brukstilfelle.

Lysstrømreduksjon og totalt effekttap

Når man betrakter levetiden til en LED, skjelner man mellom parametriske feil, dvs. et effekttap, og et totalt effekttap. Ved et effekttap avtar lysstrømmen i løpet av tiden, til den synker til under en akseptabel terskelverdi for det henholdsvise bruksområdet. Det må tas hensyn til lysstrømreduksjonen til LED-armaturene innenfor rammen av planleggingen for belysningsanlegget.

Beregn selv den målte levetiden

L80-datamaskin

Funksjonsmåten til en LED

Ved å påføre spenning på pn-overgangen kan størrelsen på sperresjiktet påvirkes. Ved dette er polariteten avgjørende. Når man forbinder n-lederen (elektrondonoren) med den negativ ladede katoden, trenger elektroner fra n-siden i retning sperresjikt mot anoden. Samtidig vandrer hull fra p-siden (som er forbundet med den positiv ladede anoden) i retning sperresjikt hhv. katode. Sperresjiktet blir ved økende spenning mindre, til ledespenningen er oppnådd og dioden leder strøm. Når man derimot forbinder n-lederen med den positiv ladede anoden, tiltrekkes elektronene av anoden, slik at sperresjiktet forstørres og ingen strøm kan flyte.

Effektivt termomanagement

Selv om lyset som utråles fra en LED ikke inneholder infrarrødandeler, altså er "kaldt", oppstår det ved rekombinasjonen høye temperaturer i halvlederkrystallen. Denne nærmest punktformede varmelasten må avledes ved hjelp av et utpønsket kjølesystem og fordeles homogent. Prinsippet ligner på LED-kjølesystemet til en datamaskin prosessor: Platinen som LEDen befinner seg på er presset sammen med en kjøleblokk for å garantere en optimal varmeovergang. Kjøleblokkens form og struktur er blant annet avhengig av armaturens geometri, innbyggingsposisjonen og det benyttede materialet.

Konstruksjon av en LED-komponent

Ved første øyekast består en LED-komponent av en rekke enkle komponenter. Sentralt element er den egentlige LED (lysemitterende diode), en spesiell dopet halvleder som omdanner elektrisk energi til synlig lys. Denne prosessen finner sted i et meget smalt område i midten av halvlederen, det såkalte sperresjiktet eller "Junction". Selve LEDen har to elektriske tilkoblinger og kan fikseres på et termisk ledende bæremateriale for å avlede varmen som oppstår under driften. Disse komponentene blir beskyttet av et stabilt hus, som oppover – i strålingsretningen – avdekkes av et primært optisk system (som regel en liten linse).

Hvitt lys, varmt lys?

Når man sammenligner lysets spektrale sammensetting fra forskjellige lyskilder, fastslår man store forskjeller. Levende lys inneholder eksempelvis en rød andel over gjennomsnittet og oppfattes som varmt lys, mens lyset fra et lysrør har en høyere blå andel og synes kaldere. Da de fleste naturlige lyskildene emitterer et bredt spekter forskjellige bølgelengder, egner ikke angivelsen av en enkel bølgelengde seg for karakterisering av det hvite lyset. Avgjørende er tvertimot forholdet av de forskjellige spektralandeler. Disse beskriver fargetemperaturen ved hvitt lys, henholdsvis fargen av farget lys.

LED - en luminescensspotlight

Lyset som sendes ut fra en lysdiode er ikke som ved en lyspære biproduktet av en termisk prosess – det oppstår tvertimot med en elektrisk reaksjon innenfor dioden, ved rekombinasjonen av positive og negative ladningsbærere i sperresjiktet i halvlederen. Energien som derved frigjøres emitteres som elektromagnetisk stråling i det synlige området – altså som lys. Virkningsgraden til LEDen overgår en lyspære mangedobbelt. Omkring 50 % av den elektriske energien som tas i bruk omdannes av en lysdiode til lys.

Vi kjenner alle sammen den oppkvikkende virkningen av lys. Det gjør oss munter og aktiverer. Det regulerer dagens forløp. Aktuelle studier bekrefter den positive virkningen av sollyset på helsen og psyken. Men også kunstig lys kan øke menneskenes velbefinnende, kan fremme konsentrasjon og være stimulerende. I forhold til sollyset er slik kunstig lys slett ikke bare et middel for belysningsformål.

Med nyeste teknikk, intelligente lysløsninger og erfaring er det vår ambisjon, alltid å oppnå den best mulige lyskvaliteten. Kort sagt: Nytt lys som er med og pregeger arkitekturen, lar menneskene arbeide bedre, vekker positive følelser – og er derved høyeffektivt.

Utviklingen av TRILUX LEDer

Systematisk kunnskapsoppbygging og -transfer er, spesielt innenfor rammen av utviklingen av nye teknologier som LED, meget viktig. Derfor engasjerer TRILUX seg sterkt i nettorganiseringen med grunnlags- og applikasjonsforskere, offentlige institusjoner og organer for standardisering. Felles prosjekter på området LED finnes det aktuelt med 3M, Fraunhofer- institutter, departementet for kunnskap og forskning (BMBF), Teknisk universitet Ilmenau, samt med OSRAM på området OLED, og på området lysstyring med datterforetaket BAG. Hva innholdet angår dreier det seg i disse prosjektene om fremtidsrettede temaer som for eksempel forskning og og utvikling av bærekraftige arbeids- og kontorkonsepter, en undersøkelse om dynamisk lys på kontorarbeidsplassen i fremtiden eller om interaktive systemer for belysningsstyringen.

Siden februar 2010 er TRILUX medlem i Zhaga, et globalt organ med forskjellige firma i lysindustrien. I betraktning av den raske og bærekraftige utviklingen av LED-teknologien skaper Zhaga spesifikasjoner som sikrer at LED moduler fra forskjellige produsenter kan kan byttes ut. Zhaga fokuserer derved på den mekaniske, lystekniske, termiske og elektriske kompatibiliteten til LED-moduler, systemer og drivere.

Bærekraft med system

Det å tenke og handle på lang sikt har for oss alltid vært en grunnleggende bestanddel og selvfølgelighet. Det er vårt mål å tilby bærekraftige og energisparende produkter og produsere disse med en ansvarbevisst håndtering av ressurser som råstoffer og energi. Nettopp takket være LED-teknologien, trenger vi med våre produkter når det gjelder lønnsomhet, miljøvennlig og energieffektivitet inn i nye dimensjoner, som for noen får år siden enda ble betraktet som umulig.

Få mer informasjon