Fordi lysstyringen kan mer

Lysstyring settes ofte i sammenheng med store installasjoner og kompliserte elektroniske styringer. Dette stemmer imidlertid ikke. Moderne lysstyringssystemer er ikke bare enkle å betjene, men de gir samtidig maksimal lyskomfort og reduserer energikostnadene til et minimum. Det er både lokale forhold og personlige krav til belysningen, som spiller en vesentlig rolle. Til sist er det ulike faktorer som avgjør hvilket lysstyringssystem som er best egnet i det enkelte tilfelle.

Dimmemulighet, dagslysavhengig regulering, enkelt vedlikehold samt bevegelses- og tidsavhengig kobling gir et bredt spekter av innsparingsmuligheter. Intelligente armaturer som er utstyrt med sensorer, forenkler ikke bare installasjonen, men er ofte driftsklare med en gang. I tillegg kan lysstyringssystemene integreres i eksisterende byggstyringer. I større bygningskomplekser sørger de for komplett nye belysningssjanser.

Kartlegge innsparingspotensial

Skreddersydd energieffektivitet

TRILUX-saneringsløsninger gir innsparingspotensial fra enkel modernisering av konvensjonell teknikk til LED til utvidet sanering med lysstyring.

Kontor

Ved siden av et økt ønske om en velværeatmosfære på kontoret er lyskvaliteten mest avgjørende og, som et resultat av dette, selve energiforbruket. Med våre innovative lysløsninger kan vi ikke bare tilby maksimal lyseffekt, men også minimalt energiforbruk takket være bruken av intelligente lysstyringssystemer. Gjennom nettilkobling av systemene kan det unngås mørke soner eller lysøyer spesielt i kontorlandskap. Dette igjen øker medarbeidernes trivsel på arbeidsplassen og sikkerheten.

Industri

Innenfor området industri er temaet energieffektivitet helt avgjørende. På fabrikker utgjør strømbehovet til belysningen gjennomsnittlig ca. 15 prosent av hele energibehovet. Bare på lagerhaller ligger behovet på opptil 80 prosent. Gjennom kombinasjonen av energieffektive armaturer og lysstyringssystemer øker ikke bare komforten, men i tillegg spares det kostnader.

Utdanning

For å kunne følge med, er konsentrasjonen helt avgjørende. Det er bare mulig å konsentrere seg når man trives. For å kunne trives trengs de riktige omgivelsene. Men i dag skal belysningsanlegg for skoler ikke bare gi en behagelig atmosfære, men de skal også være energieffektive. Moderne lysstyringssystemer fører til økt lyskomfort og redusert energibehov, noe som resulterer i lavere driftskostnader.

Helse og omsorg

Spesielt i helsevesenet er det svært viktig å ha et tilpasset, individuelt belysningskonsept. Dette hjelper både personellet for å gjøre en god jobb, pasienter for å bli friske og ikke minst sykehuset for å øke bærekraften og effektiviteten. Én komponent er i denne sammenheng en biologisk virksom belysning som forandrer lysintensiteten og lysfargen avhengig av dagslyset. Dette øker ikke bare komforten, men også trivselen og helbredelsesprosessen og skaper i tillegg et optimalt miljø for pasienter og sykehuspersonell. Etter ønske kan denne belysningen kombineres med en RGB-ambientebelysning som pasienter stiller inn individuelt etter eget behov og fornemmelse.

Outdoor

TRILUX Outdoor lysstyringen er et effektivt og brukervennlig lysstyringssystem som gir fleksibilitet og transparens. Utendørsbelysningen kan dermed kobles i nett, styres og overvåkes på en enkel måte. Dermed kan kommunene redusere driftskostnadene betraktelig. Sammenlignet med vanlige belysningsanlegg i uteområdet reduseres energikostnadene med opptil 80 prosent. Dessuten blir det en betydelig reduksjon av vedlikeholdsarbeidet. Åpne grensesnitt muliggjør integrering av mulige tredjeleverandører og sørger dermed for stor fleksibilitet og fremtidssikkerhet.

LiveLink

Et lysstyringssystem der alle komponentene er perfekt tilpasset i forhold til hverandre

LiveLink forenkler og optimerer lysstyringen. Intelligent lys vil revolusjonere vår hverdag slik glødelampen gjorde den gang den ble oppfunnet. Lys kan gjøre oss friske, øke vår konsentrasjons- og prestasjonsevne, øke vår trivsel og vår trygghet. Hva trenger vi til denne revolusjonen? Lysstyring som med sin intelligens byr på nye funksjoner og som gjør det helt enkelt å foreta planleggingen og installasjonen.

Mer om LiveLink

Human Centric Lighting

Riktig lys til riktig tid.

Ved siden av kravet etter høy energieffektivitet står dagslysets stimulerende virkning sentralt. Innenfor medisinen finnes det bevis på at menneskers biologiske døgnrytme og livsfunksjoner påvirkes av lys. Det er derfor nærliggende at dagslyset brukes som utgangspunkt for kunstig belysning av moderne livsrom. Særlig lysets blåandel, himmelens farge, har vist seg å være taktgivende for oss. Denne kunnskapen bruker moderne lysstyringssystemer ved at de målrettet styrer belysningens ulike lysandeler for å sørge for økt oppmerksomhet og trivsel.

Mer om HCL

Smart City

Gatebelysning som blir mer og mer intelligent

Det er ikke bare mange ulike fordeler som lysstyringssystemene byr på, de utvider samtidig brukshorisonten når det gjelder konnektivitet og Smart City. Lysmaster og søyler er utstyrt med sensorer som hjelper å finne ledige parkeringsplasser og som sørger for trådløs internettilkobling. De har også små skjermer som brukes til markedsføringen av byen eller byturer, og som tjener som ladestasjon for elsykler og elbiler.