Dostawcy

Warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu obowiązują w przypadku zamówień składanych przez TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg ("TRILUX"), jak również spółki Grupy TRILUX powiązane z TRILUX w rozumieniu §§ 15 i nast. AktG (niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych) (dalej: "spółki TRILUX"), jeżeli i o ile spółki TRILUX włączą te OWU. Spółki grupy objęte tym rozporządzeniem można zobaczyć na stronie głównej Grupy TRILUX www.trilux.com.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.