Ogólne warunki dostawy

Warunki uzupełniające dla zarządzania oświetleniem / USŁUGI CYFROWE - Łączność

Poniższe uzupełniające warunki handlowe/regulaminy obowiązują odpowiednio w odniesieniu do naszych spółek dystrybucyjnych wtedy i tylko wtedy, gdy są one zawarte w stosunkach handlowych spółek dystrybucyjnych z ich klientami, a partnerem umownym jest wtedy zamiast firmy TRILUX GmbH & Co. KG, a ogólne warunki handlowe firmy handlowej mają pierwszeństwo w odniesieniu do prawa właściwego/miejsca jurysdykcji.

Warunki Uzupełniające dla Zarządzania Oświetleniem / USŁUGI CYFROWE - OPIS USŁUG

Poniższe uzupełniające warunki handlowe/regulaminy obowiązują odpowiednio w odniesieniu do naszych spółek dystrybucyjnych wtedy i tylko wtedy, gdy są one zawarte w stosunkach handlowych spółek dystrybucyjnych z ich klientami, a partnerem umownym jest wtedy zamiast firmy TRILUX GmbH & Co. KG, a ogólne warunki handlowe firmy handlowej mają pierwszeństwo w odniesieniu do prawa właściwego/miejsca jurysdykcji.

Warunki Uzupełniające dla Zarządzania Oświetleniem / USŁUGI CYFROWE - Środki techniczne i organizacyjne dla realizacji zamówień

Poniższe uzupełniające warunki handlowe/regulaminy obowiązują odpowiednio w odniesieniu do naszych spółek dystrybucyjnych wtedy i tylko wtedy, gdy są one zawarte w stosunkach handlowych spółek dystrybucyjnych z ich klientami, a partnerem umownym jest wtedy zamiast firmy TRILUX GmbH & Co. KG, a ogólne warunki handlowe firmy handlowej mają pierwszeństwo w odniesieniu do prawa właściwego/miejsca jurysdykcji.

Warunki uzupełniające dla Zarządzania Oświetleniem / Usług Cyfrowych - Wykaz Podwykonawców

LIGHT+BUILDING 2024 Gdzie jest światło, tam jest życie.
3 - 8 marca 2024 r. Hala 5, stoisko 47 Zdobądź swój bilet