Professionell belysning inom vård och omsorg

Oavsett om klinik, rehabilitering, vård eller läkarpraktik: Vi erbjuder genomtänkta belysningslösningar för alla användningsområden. Med det rör sig inte enbart om belysning för utrymmen. Rätt ljus främjar patienternas välbefinnande, men ger dessutom läkarna och vårdpersonalen en möjlighet att arbeta koncentrerat. Tillsammans med er kan vi utarbeta ett ljuskoncept som motsvarar era individuella behov.

Ljus påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande mer än vi anar. Men just på en klinik finns det många utrymmen som endast har svagt dagsljus eller inget dagsljus alls. Särskilt för patienter som måste tillbringa lång tid på sjukhus finns det därför risk för att "den inre klockan" kommer ur balans. Detta kan leda till tecken på inre oro.

Human Centric Lighting

Med människan i centrum

Ljus påverkar inte bara synkvaliteten. Dessa spektrala sammansättning och intensitet spelar dessutom en avgörande roll för välbefinnande, hälsa och koncentration. Med Human Centric Lighting (HCL) skapar TRILUX behagligt ljus i alla situationer för såväl patienter och boende som för läkare och vårdpersonal.

Läs mer

Exakt ljusstyrning

Så enkelt med LiveLink

Inom vård och omsorg blir ljus allt viktigare som ett utformande element och som ett terapifrämjande koncept. Med LiveLink kan atmosfären för patienternas och gästernas vistelse utformas ännu angenämare. Tack vare ljusscenerna som redan har sparats i systemet, kan belysningen kopplas om från ett ljus undersökningsljus till dämpat ljus för ett patientsamtal – helt enkelt med ett knapptryck eller med en läsplatta.

Läs mer

Energieffektivitet

inom vård och omsorg


Sparsamt ljus för din hälsa

Användningsområden på läkarpraktiker och kliniker är mångsidiga och krävande: Patientrum, korridorer och bländfria bildskärmsarbetsplatser har alla ett gemensamt behovet av säkerhet och orientering. Med den ständiga användningen av artificiell belysning spelar just energieffektiviteten en avgörande roll. Genomtänkt LED-teknologi i kombination med ett intelligent ljusstyrsystem kan sänka energikostnaderna med upp till 85 procent jämfört med konventionella anläggningar.

Energiförbrukning i kWh per år

Nedladdningar och broschyrer

Fråga ljusproffsen från TRILUX!

TRILUX står gärna till din tjänst för att realisera en framtidsorienterad belysningslösning

Med ett brett service- och produktsortiment – från uppmätningar på platsen och en utformning av den nya anläggningen till tjänster runt om finansiering, installation, underhåll och drift.

Ta kontakt