Industri 4.0 - Nätuppkopplad belysning

Världen blir allt mer uppkopplad – och inte bara i privata områden där smarttelefonen övertar alltfler uppgifter. Även inom industrin skrider denna trend framåt: allt mellan dataadministration, inköp och styrning av andra utrustningar. Dessa utvecklingar sammanfattas under begreppet "Industri 4.0". Industri 4.0 beskriver kombinationen av en intelligent organisation av komponenter, produkter, produktionsprocesser och involverade människor.

För att kunna omsätta detta i praktiken måste alla relevanta produktegenskaper och processer beaktas. Belysningen är ett centralt infrastrukturelement som spelar en särskilt viktig roll: Intelligent, nätverksuppkopplat ljus samt en situationsanpassad optimering i kombination med en exakt styrning och öppna gränssnitt för andra discipliner.

OPTIMALT LJUS

KOSTNADSFÖRDEL

FLEXIBILITET FÖR ÄGAREN

SUPPORT

TRILUX tänker i system

Detta utgör en solid bas för alla behov som är förknippade med Industri 4.0: Anslutningssystemen för högvärdiga armaturer är mångsidiga. De täcker in allt mellan sensorer, ljusstyrsystem och molntjänster. Medan TRILUX-kunder koncentrerar sig på sin egen övergång till Industri 4.0, utvecklar TRILUX intelligenta lösningar som i industrins nätverksbaserade framtid kommer att integrera belysningen optimalt.