LED-BELYSNING FÖR VÄGAR

Vi visar vägen: En genomtänkt planerad vägbelysning erbjuder alla besökare och anställda en optimal orientering under dygnets mörka timmar och en känsla av säkerhet i utomhusområden – ständigt och tillförlitligt. För att garantera att armaturerna klarar av väderleken under lång tid framöver, måste de ha en hög kapslingsklass och en excellent material- och bearbetningskvalitet. 

Vid en optimal planering harmonierar olika lösningar, t ex pollararmaturer, ljuskolonner och stolparmaturer inom ljus, stil och formspråk med industriell arkitektur och utformningen av utomhusanläggningarna.

I MITTEN

I STÄLLET FÖR AVSIDES

Våra outdoor-ljuslösningar är inte bara "hemma" på gatan. De kan användas minst lika bra i närheten av byggnader.

Få mer informasjon