LED-belysning för övergångsställen

Konfliktzoner såsom övergångsställen kräver högre uppmärksamhet av alla trafikanter och behöver därför bättre belysning än trafikerade vägar utan kollisionsrisk.

Övergångsställen måste vara belysta så att fotgängare som går på övergångsstället och står vid vägrenen syns tydligt från båda sidor även i mörker och vid regnvåt körbana.

Belysningslösningar för övergångsställen