Partner och organisationer

Framgång med partnerskap

Vi-principen gäller inte bara inom TRILUX Group. Men även utåt har TRILUX Group ett perfekt nätverk. Med branschorganisationer, allmännyttiga föreningar samt andra tillverkare över hela världen drivs olika tekniska utvecklingar framåt, utbyts idéer om marknadstrender samt diskuteras och utvärderas politiska ramförutsättningar.

Detta resulterar i olika forskningskooperationer och gemensamma förklaringar till exempel för hållbarhet – och även för marknadsmogna produkter.

TRILUX partnerskap

Branschorganisationer och förbund

TRILUX Group engagerar sig som medlem i branschorganisationer och förbund i många europeiska länder:

Hållbarhetsinitiativ

Med sina produkter och sin företagsledning engagerar sig TRILUX i otaliga organisationer för hållbarhet:

Informationsplattformar

Forskning och certifiering