Energieffektivitet

Det lönar sig: Hög effektivitet, hög prestanda

Energieffektivitet är ett centralt villkor när det gäller att hitta en lämplig belysningslösning. Dessutom är lång livslängd och långa underhållsintervall viktiga faktorer. Typiska egenskaper för TRILUX-armaturer. Därmed erbjuder de bästa förutsättningar för ett prestandastarkt belysningssystem som övertygar under lång tid sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Fundamentet för en lönsam sanering består av högeffektiva LED-produkter. En optimal besparingspotential resulterar ur kombinationen med ljusstyrsystem. TRILUX forskar och utvecklar intensivt kring nya principer och metoder så att kunderna kan ta del av den mångåriga erfarenheten som finns i TRILUX-gruppen tillsammans med de senaste tekniska nyutvecklingarna. Gällande direktiv och lagar kräver inte enbart en sparsam hantering av resurser. Ofta erbjuder de lagstiftande myndigheterna attraktiva stödprogram och stödjer alla som vill ta steget in i moderna belysningslösningar.

TRILUX stödjer saneringar av belysningsanläggningar - från behovsanalys och planering till installation och finansiering. Till och med när du vill ansöka om bidrag eller vid finansieringen av belysningsprojekt är TRILUX er partner för professionell belysning. Vi är erfarna och prestandastarka inom produktion och teknik, spelar en ledande och riktningsvisande roll inom forskning och utveckling, och vet vad kunderna behöver i alla applikationer. Detta är TRILUX tolkning – Simplify Your Light.

Identifiera besparingspotential

Skräddarsydd energieffektivitet

TRILUX saneringslösningar erbjuder besparingspotentialer från enkel modernisering av konventionell teknik till LED till en utökad sanering med ljusstyrning.

Effektivitetscheck

Beräkna din egen besparingspotential

Energiförbrukning i kWh per år

CO₂-emission € per år

Totalkostnader € per år

TRILUX-portal

Arbeta helt enkelt effektivare.

  1. Ladda snabbt ned alla data, texter och information med ett par klick
  2. Lägg upp, spara och bearbeta strukturerade projekt i ditt team
  3. Automatisk beräkning av bruttopriser

Registrera dig nu.