Eftersom ljusstyrning helt enkelt kan så mycket mer

Ljusstyrning förknippas ofta med tidsödande installationer och komplicerade elektroniska styrningar. Detta är ett felaktigt antagande eftersom moderna ljusstyrsystem inte enbart är lätta att styra, utan även maximerar ljuskomforten och minimerar energikostnaderna. Såväl villkoren i rummen som de personliga kraven på belysningen är relevanta. Till syvende och sist avgör olika faktorer vilket individuella ljusstyrsystem som är lämpligt.

Dimbarhet, dagsljusberoende reglering, enkelt underhåll samt en närvarodetektering eller tidsbaserad brytarfunktion erbjuder ett brett spektrum av besparingsmöjligheter. Intelligenta armaturer som är utrustade med sensorer förenklar inte enbart installationen, utan innebär även att de kan användas direkt. Dessutom ljusstyrsystem integreras i befintliga byggnadsstyrningar. Detta ger helt nya belysningsmöjligheter i större byggnadskomplex.

Identifiera besparingspotential

Skräddarsydd energieffektivitet

TRILUX saneringslösningar erbjuder besparingspotentialer från enkel modernisering av konventionell teknik till LED till en utökad sanering med ljusstyrning.

Office

Förutom de allt högre kraven på en trivsam atmosfär på kontoret, står givetvis ljuskvaliteten i förgrunden, samtidigt som denna är förknippad med energiförbrukningen. Med våra innovativa ljuslösningar erbjuder vi inte enbart maximal ljusprestanda, utan även minimal energiförbrukning tack vare intelligenta ljusstyrsystem. Dessutom bidrar de nätverksuppkopplade systemen till att undvika mörka zoner eller ljusöar just inom öppna kontorslandskap. Därmed höjer de medarbetarnas trivsel samtidigt som säkerheten förbättras.

Industry

Inom industrin är temat kring energieffektivitet ett viktigt tema. I fabriker utgör strömbehovet för belysning i genomsnitt ungefär 15 % av det totala energibehovet. I lagerhallar uppgår kan behovet till och med uppgå till så mycket som 80 %. Med en kombination av energieffektiva armaturer med ljusstyrsystem höjs inte enbart komforten, utan dessutom kan man spara in reda pengar.

Education

För att vara mottaglig måste man kunna koncentrera sig. För att att kunna koncentrera sig måste man må väl. Och för att må väl måste omgivningen vara trivsam – samt belysningen. Men idag måste belysningsanläggningen i skolor inte enbart sörja för en behaglig atmosfär, utan måste dessutom vara energieffektiva. Med moderna ljusstyrsystem kan ljuskomforten höjas – och energiförbrukningen sänkas. Följden: lägre driftskostnader.

Health & Care

Just inom vård och omsorg är ett passande och individuellt belysningskoncept särskilt viktigt. Det hjälper personalen att utföra sina arbetsuppgifter, patienterna att återhämta sig och sist men inte minst att höja effektiviteten hållbart. En beståndsdel är en biologiskt verksam belysning som ändrar sin ljusintensitet och ljusfärg dynamiskt - analogt med dagsljuset. Detta höjer inte enbart komforten, utan förbättrar även välbefinnandet och återhämtningsprocessen och skapar dessutom en optimal omgivning för patienter och klinikpersonal. Vid behov kan denna även kombineras med en RGB-atmosfär-belysning som patienterna kan ställa in individuellt efter eget tycke och smak.

Utomhus

TRILUX outdoor ljusstyrningen är ett prestandastarkt och användarvänligt ljusstyrsystem som erbjuder flexibilitet och transparens. Därmed kan utomhusarmaturer snabbt och bekvämt kopplas samman till nätverk, styras samt övervakas. Kommuner och städer kan sänka sina driftskostnader markant. Jämfört med konventionella belysningsanläggningar för utomhusbruk sänks energikostnaderna med upp till 80 procent. Även underhållsbehovet sänks märkbart. Dessutom erbjuder öppna gränssnitt möjligheten att integrera utrustning från andra leverantörer, vilket resulterar i hög flexibilitet och fullgod framtidssäkerhet.

LiveLink

Ett perfekt avstämt ljusstyrsystem

LiveLink förenklar och optimerar ljusstyrningen. Intelligent ljus kommer att revolutionera vår vardag på samma sätt som en gång glödlampan gjorde. Ljus kan stödja läkningsprocesser, stärka vår koncentrations- och prestationsförmåga, förbättra vårt välbefinnande och höja vår säkerhet. Vad saknas för denna revolution? Ljusstyrning som med sina intelligenta lösningar erbjuder nya funktioner och underlättar såväl planering som installation.

Mer om LiveLink

Human Centric Lighting

Rätt ljus vid rätt tid.

Förutom krav på hög energieffektivitet står även dagsljusets stimulerande verkan i förgrunden. Medicinska rön påvisar att biorytmen och därmed även de andra livsfunktionerna hos människan kan påverkas av ljus. Det ligger alltså nära till hands att använda dagsljus som en förebild för artificiell belysning av moderna livsrum. Särskilt andelen blått ljus, himlens färg, har visat sig fungera som vår taktgivare. Moderna ljusstyrsystem använder denna kunskap och står målinriktat olika ljusandelar i belysningen för att skapa mer uppmärksamhet eller välbefinnande.

Mer om HCL

Smart City

Gatubelysningen blir ännu intelligentare.

Vid sidan av de många fördelarna i ljusstyrsystemen erbjuds helt nya användningshorisonter inom konnektivitet och Smart City. Ljusstolpar och kolonner med sina sensorer hjälper till att visa lediga parkeringsplatser, har en trådlös internetanslutning, är utrustade med små skärmar som kan användas för marknadsföring av staden eller för sightseeingturer, och fungerar som "tankstation" för elcyklar och elbilar.