Om TRILUX

TRILUX Simplify Your Light står for den enkleste og tryggeste måten å få til en skreddersydd, energieffektiv og fremtidsrettet lysløsning på. Kunden får den beste veiledningen, en optimal orientering og perfekt belysning i lysmarkedet som preges av dynamikk og økende kompleksitet. Dette kravet oppfyller TRILUX takket være en bred teknologiportefølje og ytelsessterke partnere i TRILUX-gruppen. Samtidig blir enkeltkomponentene kombinert til skreddersydde komplettløsninger – alltid perfekt tilpasset til kundenes behov og bruksområdet.

Dermed er det kun ett sted som får realisert både komplekse og omfattende prosjekter på en rask og enkel måte. «SIMPLIFY YOUR LIGHT» er selve drivkraften som ikke bare setter kvalitet og kostnadseffektivitet i fokus, men også gode planleggings-, installasjons- og bruksmuligheter.

Tall og data

 

Grunnlagt i: 1912
Gruppens omsetning i 2018: 681 mill. €
Investering: rd. 59 mill. € (2016-2018)
Ansatte verden over: ca. 5000
Marked: 50 land
Datterselskaper og eierandeler: 30

Delskapets historie

Fremskritt som tradisjon

I begynnelsen var det ingeniøren Wilhelm Lenze som var entusiastisk for kunstig belysning. Denne lidenskapen var fundamentet da han i 1912 grunnla sin "Manufaktur for armaturdeler" i Menden i tyske Sauerland ca. 30 år etter at Thomas Edison hadde funnet opp glødelampen. Wilhelm Lenze som ble drevet av sin visjon om bestandig å skape enda bedre belysning, satset allerede fra starten av på intens forskning og utvikling.

De første årene legger foretaket hovedvekt på produksjon av tilbehør for armaturindustrien samt produksjon av veggarmaturer og hengende rørarmaturer for gass- og eldrift. I 1934 flyttes foretakets sete til Arnsberg i Tyskland, samtidig som produksjonen ekspanderer og i tillegg omfatter innendørsbelysning. Den dag i dag preges foretaket av Lenzes opprinnelige visjon: Utrøttelig forskning, stor kvalitetsbevissthet og et oppmerksomt blikk for kundenes behov inngår i fundamentet for en suksesshistorie som skrives den dag i dag.

Økonomisk mirakel og ekspansjon

Ettersom produksjonsanleggene ble ødelagt i andre verdenskrig, kan virksomheten ikke starte på nytt før i 1948. Visjonen som motiverer foretakets gründer til å drive et intenst forsknings- og utviklingsarbeid, er streben etter det perfekte lys: Målsetningen er å kombinere veivisende teknikk og praktisk funksjonalitet på en slik måte at resultatet alltid blir det beste resultatet for et bestemt bruksområde. Allerede i løpet av det påfølgende året utvider foretaket produktporteføljen med armaturer for gassutladningslamper samt gatebelysning, og avvikler samtidig produksjonen av glødelampearmaturer. Takket være en egen teknisk innovasjon, de egenutviklede såkalte langfeltarmaturene, vokser foretaket betydelig under Tysklands økonomiske mirakel.

I slutten av 1950-tallet ekspanderer foretaket for første gangen internasjonalt ved at det tar steget inn på det franske markedet. Kort tid etter integreres denne streben etter fremskritt i foretakets navn: TRILUX, "tredobbelt lys", som tar utgangspunkt i det tredoble lysutbytte fra langfeltarmaturer sammenlignet med konvensjonelle glødelamper. Frem til i dag er det blitt dannet tolv juridisk selvstendige salgsselskaper i Østerrike, Belgia, Sveits, Tsjekkia, Spania, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Italia, Nederland, Polen og Slovakia.

2016

Et interdisiplinært team ved navn TRILUX InnoVenture settes nå opp. Teamet vil serve som en intern tenkeboks for nye forretningsmodeller og skal tilrettelegge for den videre digitale transformering innen selskapet.

2015

TRILUX lanserer lysstyringssystemet LiveLink som gjør lysstyringen så enkel som aldri før.

2014

Vårt claim "Simplify Your Light" støtter foretakets filosofi om å realisere komplekse belysningsløsninger så lett og serviceorientert som mulig.

2013

TRILUX åpner ITZ (innovasjons- og teknologisenteret). Her løper trådene for forskning og utvikling i alle foretak sammen.

2011

TRILUX åpner TRILUX Akademie. Dette ut- og videreutdanningssenteret tilbyr seminarer, temadager og verksteder ut ifra praksisorienterte prinsipper.

2009

TRILUX presenterer sin første energieffektive LED-baserte innendørs- og utendørsbelysning.

2008

TRILUX er den første produsenten som endrer sin komplette portefølje for innendørsbelysning til EVG.

2007

TRILUX overtar Oktalite Lichttechnik GmbH i Köln.

2006

Zalux som er spesialisert på produksjon av våtromsarmaturer, blir en del av TRILUX Group.

2004

Med "Athenik" lanserer TRILUX sin første LED-downlight for allmennbelysning.

2000

Den kinesiske komponentprodusenten ICT blir en del av TRILUX Group.

1996

TRILUX introduserer som en av de første tre produsentene armaturer av den nye T5-lysrørgenerasjonen – med mye større virkningsgrad, lengre levetid og lavere strømforbruk enn T8-forgjengeren.

1984

TRILUX overtar den sveitsiske lyskomponentprodusenten BAG.

1978

TRILUX starter som en av de første armaturprodusentene utviklingen av elektroniske drosselspoler (EVG) for lysrør.

1948

Den første lysrørbelysningen i Europa introduseres.

1912

Ingeniøren Wilhelm Lenze starter "Manufakturen for armaturdeler" i Menden i tyske Sauerland. I begynnelsen produseres det tilbehør for armaturindustrien.