LiveLink Outdoor

Av lyspunkter blir et intelligent nettverk

Utfordringen

Fremdeles nøler beslutningstakere ved saneringen av offentlig eller industriell utendørsbelysning. Det kritiske spørsmålet: Hvilket system gir ikke bare innsparingspotensiale ved hjelp av LED-teknologien – men også mulighetene for aktuelle og kommende Smart City-applikasjoner?

Løsningen 

Med TRILUX LiveLink Outdoor kan enkelte lyspunkter uten problemer per radio lenkes sammen til et intelligent nettverk – uten byggemessige forandringer på den eksisterende belysningens infrastruktur. Konfigurasjonen og styringen av belysningsnettverket skjer komfortabelt via en webbasert programvare med grafisk brukerflate. LiveLink Outdoor hever belysningskvaliteten, energieffektiviteten og fleksibiliteten ved hjelp av innovative styrings- og analyse-muligheter til et nytt nivå. Åpne grensesnitt garanterer sikkerheten for fremtiden. 

Konnektivitet

Energiinnsparing

Fordeler under planleggingen

Nøkkelen til den nettorganiserte fremtiden

Intelligente nettverk for utendørsbelysning er en viktig bestanddel av Smart Cities samt områder nær bygninger, som for eksempel parkeringsplasser eller veier på bedriftens område. Med LiveLink Outdoor tilrettelegges fortrinnene til en nettorganisert belysningsløsning. Systemet er planlagt innen meget kort tid og gir en enkel og effektiv tilgang til mangfoldige innovative styrings- og analysemuligheter.

Forskjellige effektive pakker – enkelt utvalg

Ytelsesomfanget fra TRILUX LiveLink Outdoor kan nøyaktig tilpasses det respektive bruksområdet. Standard-utførelsen egner seg ideelt for områder med stor trafikk, f.eks. hoved- og sideveier. Outdoor lysstyringssystemet gjør det mulig til enhver tid å ha tilgang til, administrere og  pleie hele belysningens infrastruktur. Derved står høyeste sikkerhet mot svikt og vedlikeholdskomfort i fokus. Spesielt for områder med liten trafikk ble den effektive pakken “Lys etter behov” konsipert. Med den kan energiforbruket til belysningsløsningen minimeres, uten at sikkerheten svekkes, for eksempel ved en sensorstyrt heving av dimmenivået ved personer eller kjøretøy i registreringsområdet.

Egnet for fremtiden takket være åpent grensesnitt

Systemet har et åpent API-grensesnitt som muliggjør en inkludering av Smart City-applikasjoner. Derved er og blir LiveLink Outdoor klar for fremtiden.

Fordeler under installasjonen

Enkel nettorganisering per radio

Med LiveLink Outdoor kan de enkelte eksisterende lyspunktene enkelt via en brukervennlig, webbasert programvare-overflate inkluderes i et nettverk. En forandring av den eksisterende belysningens infrastruktur – for eksempel legge nye ledninger – er ikke nødvendig. For kommunikasjonen bruker systemet radionett-teknologien ZigBee i frekvensbåndet med 2,4 GHz. Radiostandarden ble spesielt konsipert for datautvekslingen i uteområder og tunnellignende omgivelser.

Fordeler i driften

Komfortabel styring for mer fleksibilitet

Allerede i standard-utførelsen tilbyr LiveLink Outdoor brukerne de sentrale fordelene til et intelligent belysningsnettverk. Takket være den grafiske brukerflaten, som kan betjenes intuitivt, kan selv komplekse belysningsscenarier raskt og enkelt opprettes. Armaturene kan enkeltvis via Google Maps posisjoneres, vises og konfigureres på et kart. Videre kan det med minimal innsats opprettes individuelle armaturgrupper. Slik kan for eksempel dimmenivået til gatebelysningen om natten rundt arrangementstedene ved tilstelninger temporært heves.

Intelligent data-monitoring reduserer vedlikeholdskostnadene

LiveLink Outdoor gir operatøren til enhver tid overblikket over hele belysningsanlegget. Med den brukervennlige programvaren kan omfangsrike systemdata velges ut og fremstilles forståelig, for eksempel armaturenes energiforbruk, driftstilstand og -varighet. Det forenkler vedlikeholdsplanleggingen enormt, da systemet kommuniserer proaktivt, om det foreligger et vedlikeholdsbehov.

Automatiske feil- og sviktmeldinger – minimale reaksjonstider

I tilfelle en forstyrrelse eller en svikt sender LiveLink Outdoor etter ønske automatiske feilmeldinger, f.eks. per e-post eller SMS til servicemedarbeiderne. Det garanterer minimale reaksjonstider i vedlikeholdstilfellet og sørger for høyeste sikkerhet og tilfredshet hos de vedrørende beboerne og trafikkdeltakerne.

Sviktsikker – høy system- og datasikkerhet

Armaturene er forbundet via et selvreparerende og selvkonfigurerende Mesh-lignende nettverk og har et flertrinns sikkerhetssystem som garanterer høy sviktsikkerhet. For høyeste datasikkerhet skjer kommunikasjonen per VPN med en 128 bit-kryptering. I tillegg hindrer et 3-trinns back-up system utilsiktet svikt av armaturene.

Lys etter behov – for maksimal sikkerhet og minimale driftskostnader

Ved “Lys etter behov” blir sensorene integrert i belysningsnettverket. Den effektive pakken egner seg spesielt for mindre hyppig besøkte områder, for eksempel parkeringsplasser, fotgjenger- og sykkelveier eller parkanlegg. Tilstedeværelsesmelderen registrerer i mørket når forgjengere eller kjøretøy kommer inn i registreringsområdet og hever forbigående det reduserte nattlige belysningsnivået. Det sensorstyrte medløpende lyset forbinder slik de ønskede kravene til sikkerhet og orientering med et maksimum av effektivitet.

Ekstra nytte – Måling av trafikktettheten

Via den sensorbaserte lysstyringen kan bevegelser innenfor registreringsområdet registreres til enhver tid både dag og natt. Disse dataene kan hentes opp enten som detaljert tabell eller som “Heatmap”. “Heatmap” illustrerer trafikktettheten på overflaten til Google Maps og muliggjør slik den enkle og presise evalueringen av trafikk- og personflyten.

LiveLink Outdoor som standard for gater med stor trafikk

Overalt hvor det hersker stor person- eller biltrafikk, står sikkerheten i fokus. Her byr LiveLink Outdoor på omfangsrike muligheter. Med LiveLink Outdoor kan man fra overalt ha tilgang til og administrere hele belysningsinfrastrukturen. 

LiveLink Outdoor “Lys etter behov“ for lite frekventerte områder (parkeringsplasser eller fotgjengerveier) 

Om parkeringsplasser, parker, sykkel- eller fotgjengerveier – også områder med lite bil- eller persontrafikk må være perfekt belyst. Med LiveLink Outdoor gir belysningsanlegget lyset bare da, når den nødvendige intensiteten virkelig trengs. Det senker ikke bare energiforbruket, men sparer også drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg integreres sensorer i belysningsnettverket, som registrerer personer eller kjøretøy og hever belysningsnivået til et energisparende høyere basisnivå.

Lekende lett nettorganisert

Enkel nettorganisering av lyspunktene per radio til et intelligent belysningsnettverk

Enkel betjening

Intuitiv innretning, styring og analyse av nettverket via en grafisk brukerflate

Revolusjonær funksjonalitet

Innovative anvendelser som sensorstyrt lys etter behov

Sikker for fremtiden

Høy sikkerhet for fremtiden ved hjelp av åpne grensesnitt

Teknisk funksjon

Skylite

 1. Trådløs belysningskontroller for uteområdet
 2. Fjernadministrasjon og -styring
 3. Høyt utviklet dimming og tilpassede belysningsforløp
 4. Energy Monitoring
 5. Universell armaturkompatibilitet
 6. Åpne grensesnitt for produkter fra andre produsenter (API)
 7. Automatiske feil- og statusrapporter
 8. Innebygd astronomisk ur med nødstrømsbatteri
 9. Sviktsikkert 3-trinns-backup-system
 10. Variant I: Innvendig montering i armaturen
 11. Variant II: Utvendig montering med 5,5 m forhåndskablet nett- og styringsledning 
 12. 2.4 GHz IEEE 802.15.4 selvdannende, selvreparerende trådløst nettverk

Citysense

 1. Sensor for uteområder med innebygd, trådløs belysningsstyring
 2. Registrering av fotgjengere, syklister og biler (registreringsområde: 4-120 km/h)
 3. Rekkevidde: opptil 15 m mot høyre/venstre, 9 m fremover, 3 m bakover
 4. Registreringsvinkel: > 270° (avhengig av mastens diameter)
 5. Utløsing av 1-10 naboarmaturer ved registrering (kan konfigureres av bruker)
 6. Universell armaturkompatibilitet
 7. Fjernadministrasjon og -styring
 8. Energy Monitoring
 9. Åpne grensesnitt for ekstern programvare
 10. Heatmaps for forfølging av opptattrate og trafikktetthet
 11. Innebygd astronomisk ur
 12. 2.4 GHz IEEE 802.15.4 selvdannende, selvreparerende trådløst nettverk

Gateway

 1. Sanntid-monitoring av apparater og nettverk
 2. Diverse opsjoner for internettilkobling via WLAN og GSM
 3. Sanntid-forbindelse mellom Gateway og DigiHub
 4. Fjern-feilfjerning av Gateway og apparater
 5. Trådløse oppdateringer av Gateway og apparater (program- og firmware)
 6. Automatisk gjenoppretting for mobilforbindelser med SNTP Time Sync mellom Gateway og apparater
 7. Regelmessig protokoll av driftsystemet (valgbart tidsintervall)
 8. 2.4 GHz IEEE 802.15.4 selvdannende, selvreparerende trådløst nettverk