TRILUX Outdoor lysstyring - Lyspunkter som blir til et intelligent nettverk

Utfordringen

Saneringen av foreldet kommunal gatebelysning kan føre til store innsparinger av driftskostnadene for byer og kommuner. Likevel er det mange beslutningstakere som nøler – fordi oppgraderingen viser veien for de neste årtiene. Ved siden av fordelene som det bringer med seg å bytte til energieffektiv LED-teknologi, ønsker kommunene å holde alle muligheter åpne når det gjelder aktuelle og fremtidige nettverks- og Smart City-applikasjoner.

Løsningen

Med TRILUX Outdoor lysstyringen er det allerede i dag mulig å realisere tallrike nettverks- og Smart City-applikasjoner ved bytte til LED-belysning. De enkelte lyspunktene kobles sammen til et nettverk over hele flaten enten via Powerline og eksisterende strømnett eller via et trådløst 2,4 GHz radiosystem. Konfigurasjon og styring av armaturene skjer komfortabelt via brukervennlig, webbasert programvare med grafisk brukergrensesnitt. Ved hjelp av integrerte sensorikker er det for eksempel mulig å lage «lys etter behov». Intelligent dataovervåking gir drifteren i tillegg oversikt over alle viktige systemparameterne til enhver tid – for eksempel den enkelte armaturens driftstilstand i nettverket.

Resultatet

TRILUX Outdoor lysstyringen er et effektivt og brukervennlig lysstyringssystem som gir fleksibilitet og transparens. Utendørsbelysningen kan dermed kobles i nett, styres og overvåkes på en enkel måte. Dermed kan kommunene redusere driftskostnadene betraktelig. Sammenlignet med vanlige belysningsanlegg i uteområdet reduseres energikostnadene med opptil 80 prosent. Dessuten blir det en betydelig reduksjon av vedlikeholdsarbeidet. Åpne grensesnitt muliggjør integrering av mulige tredjeleverandører og sørger dermed for stor fleksibilitet og fremtidssikkerhet.

Senke energikostnader

Miljøvennlige produkter

Enkel montering ved hjelp av programvare

Predictive Maintenance

Åpne grensesnitt

Sikker kommunikasjon

Omfattende programvarefunksjoner

En komfortabel styring for mer fleksibilitet

Takket være et grafisk brukergrensesnitt med intuitiv betjening er det til og med mulig å sette opp komplekse belysningsscenarioer på en rask og enkel måte. Armaturene kan posisjoneres, vises og konfigureres enkeltvis på et kart via Google Maps. I tillegg er det mulig å sette opp individuelle armaturgrupper med minst mulig arbeidsinnsats. På denne måten er det for eksempel mulig å øke midlertidig gatebelysningens dimmenivå på natten rundt et idrettsanlegg.

Intelligent dataovervåking reduserer vedlikeholdskostnadene

Outdoor lysstyringen gir drifterne alltid oversikt over hele belysningsanlegget. Med den brukervennlige programvaren er det mulig å lese omfattende systemdata og presentere dem på en forståelig måte, for eksempel armaturenes energiforbruk, driftstilstand, -varighet og -temperatur. Dette forenkler vedlikeholdsplanleggingen betydelig da systemet kommuniserer proaktivt om og hvor det foreligger et vedlikeholdsbehov.

Sensorisk intelligens for lys etter behov

Ytelsessterke sensorer som dagslyssensorer og bevegelsesmeldere er lett å integrere i systemet. På denne måten er det for eksempel mulig å bruke lys som «følger» deg, til belysning av gater, fortau, parkanlegg eller parkarealer. Bevegelsesmelderne registrerer i mørket når fotgjengere eller biler krysser registreringsområdet og øker midlertidig det reduserte belysningsnivået på natten. Slik forbinder det sensorstyrte lyset som «følger med», ønskete sikkerhets- og orienteringskrav med maksimal effektivitet.

Fremtidsrettet takket være et åpent grensesnitt

Systemet har et åpent API-grensesnitt til enkel integrering av overordnede eller påfølgende Smart City-applikasjoner.

Enkel nettilkobling via Powerline eller radio

Med Outdoor lysstyringen er det mulig å integrere belysningsanlegget raskt og enkelt i et nettverk ved hjelp av et brukervennlig, webbasert programvaregrensesnitt – enten via Powerline og strømnettet eller via et trådløst 2,4 GHz-radiosystem. For begge nettilkoblingsvariantene er TRILUX utendørsbelysningen tilgjengelig med en kontroller og med sensorikk hvis dette ønskes; for nettilkoblingen via radio leveres det i tillegg en antenne.

Kommunikasjon i sanntid

Til radiokommunikasjon bruker TRILUX Outdoor lysstyringen radionetteknologien ZigBee i UHF-frekvensbåndet med 2,4 GHz. Radiostandarden ble laget spesielt til datautveksling innenfor byggautomasjonen og muliggjør en bredbåndet bidireksjonal kommunikasjon i sanntid.

Høy system- og datasikkerhet

Armaturene er tilknyttet via Mesh-nettverket og har et flernivås sikkerhetssystem som sørger for høy feilsikkerhet. Størst datasikkerhet skjer gjennom kommunikasjon via VPN med 128 bit-kryptering.

Styringen

Et brukervennlig programvaregrensesnitt sørger for enkel konfigurasjon, styring og overvåking av armaturer og armaturgrupper. Takket være en kartbasert visualisering av et nettverk via Google Maps beholder brukerne alltid oversikten. Svært praktisk: Tilgangen til nettverket er svært enkel og kan skje online fra kontoret. I tillegg kan serviceteknikerne logge seg inn i radionettverket direkte på stedet via Smart Device.

Dataovervåking

Maksimal transparens: Outdoor lysstyringen tilbyr online tilgang til tallrike driftsparametere, enten på nivået til enkeltarmaturer, armaturgrupper eller fellessystemet. Kunnskapen om energibehovet er for eksempel en viktig komponent til optimering av systemet. I tillegg er det for eksempel mulig å forutse et ikke-planlagt vedlikeholdsbehov gjennom ad hoc-overvåking av driftstemperatur og -varighet, noe som predictive maintenance byr på.

Nettilkobling

Nettilkobling, konfigurasjon, styring og overvåking av belysningsanlegget skjer enten med Powerline eller via et 2,4 GHz radionettverk. For maksimal driftssikkerhet overføres alle data med 128 bit-kryptering via VPN. Systemet kan også sikres med en PIN-kode.

Fremtidssikkerhet

Muligheten til å integrere nærmest enhver sensorikk samt åpent API-grensesnitt gir fleksibilitet og fremtidssikkerhet.