Perfekt belysning för undervisningslokaler

En modern belysning förbättrar såväl
undervisnings- som inlärningsvillkoren

Undervisningsmetoder, läromedel, ja egentligen hela skolvardagen har vidareutvecklats under de senaste decennierna. Då är det verkligen hög tid för en modern belysning! Moderna belysningslösningar är ett viktigt stöd för pedagogiska koncept.

Vetenskapliga rön har redan påvisat den positiva inverkan av lämpligt ljus för koncentrationsförmåga, välbefinnande och säkerhet. Med TRILUX kan du snabbt realisera dessa möjligheter och sammanställa en skräddarsydd belysning.

Förbli flexibel

Tänk på helheten

Skona resurserna

Exakt ljusstyrsystem

Mycket enkelt med LiveLink

Solen vandrar runt om skolbyggnaden, en undervisningstimme stryks, en presentation kräver direktriktat ljus. Med ljusstyrsystemet LiveLink kan belysningen anpassas till den rådande situationen, antingen automatiskt eller med knapptryck. Planering, installation och driftstart är lika enkla som betjäningen.

Läs mer

Belysning för bra inlärningsvillkor

Human Centric Lighting för utbildningslokaler

Moderne Human Centric Lighting (HCL) system i utbildningslokaler kan anpassa såväl ljusintensiteten som ljusfärgen dynamiskt. De skapar speciella ljusscenarier som är anpassade till varierande krav. Belysningen kan till exempel förbättra balansen mellan aktivering och avkoppling eller ge en avbild av dagsljuset naturliga förlopp.

Läs mer

Energieffektivitet

Inom undervisning

En moderne belysning i utdanningsinstitusjoner setter elevenes og lærernes ulike behov i sentrum. TRILUX har den passende løsningen for ethvert utdanningsspesifikt innsatsområde. Også fra drifters side overbeviser TRILUX LED-armaturene. Takket være et lavt strømforbruk og lave vedlikeholdskostnader skåner de både lommeboka og miljøet. Ytterligere bruk av lysstyringssystemer gir ekstra innsparinger.

Energiförbrukning i kWh per år

Fråga ljusproffsen från TRILUX!

TRILUX står gärna till din tjänst för att realisera en framtidsorienterad belysningslösning

Med ett brett service- och produktsortiment – från uppmätningar på platsen och en utformning av den nya anläggningen till tjänster runt om finansiering, installation, underhåll och drift.

Ta kontakt