Om TRILUX

TRILUX Simplify Your Light står för den enklaste och säkraste vägen till en skräddarsydd, energieffektiv och framtidssäker ljuslösning. På den dynamiska belysningsmarknaden som blir alltmer komplex, får kunden bästa rådgivning, en optimal orientering och ett perfekt ljus. För att kunna uppfylla detta löfte faller TRILUX tillbaka på såväl ett brett sortiment av teknologier som prestandastarka partners i TRILUX-gruppen. Enstaka komponenter kombineras till skräddarsydda komplettlösningar – alltid perfekt avstämda till kundernas behov och befintliga användningsområden.

Därmed kan även komplexa och omfattande projekt realiseras snabbt och enkelt ur en och samma hand. Med tanken "SIMPLIFY YOUR LIGHT" i bakhuvudet står inte enbart kvalitet och kostnadseffektivitet i förgrunden, utan även planerings-, installations- och användarvänlighet för kunden.

Siffror och data

 

Etableringsår: 1912
Gruppomsättning 2018: 681 milj. €
Investering: Investitionen: rd. 59 milj. € (2016-2018)
Anställda över hela världen: en 5 000
Avsättningsmarknad: 50 länder
Dotterbolag och andelar: 30

Företags historia

Framsteg som tradition

I början var det ingenjören Wilhelm Lenze som var entusiastisk för artificiell belysning. Denna passion var fundamentet när han 1912 grundade sin "Manufaktur för armaturdelar" i orten Menden i Sauerland omkring 30 år efter att Thomas Edison hade uppfunnit glödlampan. Wilhelm Lenze som drevs av sin vision att alltid skapa ännu bättre belysning, satsade redan från början på intensiv forskning och utveckling.

Under de första åren koncentrerar sig företaget på en produktion av tillbehör för armaturindustrin samt tillverkning väggarmaturer och hängande rörarmaturer för gas- och eldrift. 1934 flyttar företagets säte till Arnsberg, samtidigt som produktionen expanderar och även omfattar bostadsbelysning. Ännu idag präglar Lenzes ursprungliga vision företagets värden: Outtröttliga forskaranda, ett djupt rotat kvalitetstänkande och en uppmärksam blick för kundernas behov ingår i fundamentet för en framgångshistoria som skrivs än idag.

Det ekonomiska undret och expansion

Eftersom tillverkningsanläggningarna förstördes i andra världskriget kunde produktionen inte återupptas förrän 1948. Företagets grundare driver det intensiva forsknings- och utvecklingsarbetet framåt med är vårt anspråk att sträva efter det perfekta ljuset: Målsättningen är att förena vägvisande teknik och praktisk funktionalitet så att detta alltid resulterar i den bästa lösningen för ett visst användningsområde. Redan året efter utökar företaget sitt produktsortiment med armaturer för gasurladdningslampor samt gatuarmaturer och ställer in produktionen av armaturer för glödlampor. Tack vare en egen teknisk innovation, de självutvecklade så kallade långfältsarmaturerna, växer företaget markant under åren som präglas av det tyska undret och expanderar i slutet av 1950-talet för första gången internationellt till Frankrike. 

Kort tid därefter integreras vår strävan efter vidareutveckling i företagets namn: TRILUX, "tredubbelt ljus", kan härledas till det tredubbla ljusutbytet från långfältsarmaturerna jämfört med den konventionella glödlampan. Under detta namn har fram till idag tolv juridiskt självständiga distributionsbolag bildats i Österrike, Belgien, Schweiz, Tjeckiska Republiken, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen och Slovakien.

2016

Ett tvärvetenskapligt team vid namn TRILUX InnoVenture håller på att inrättas, det kommer att fungera som en inbyggd ThinkTank för nya affärsmodeller och kommer att bana väg för digital omvandling inom företaget.

2015

TRILUX släpper ut sitt ljusstyrsystem LiveLink på marknaden som gör ljusstyrningen så enkel som den aldrig varit förut.

2014

Vår claim "Simplify Your Light" stödjer företagets filosofi att realisera komplexa belysningslösningar på lättaste möjliga sätt och med service i fokus.

2013

TRILUX öppnar sitt ITZ (innovations- och teknologicenter). Här löper trådarna för forskning och utveckling i alla företag samman.

2011

TRILUX öppnar sin TRILUX Akademie. Detta utbildnings- och fortbildningscenter erbjuder seminarier, temadagar och workshoppar utifrån praxisorienterade principer.

2009

TRILUX presenterar sin första energieffektiva LED-baserade inomhus- och utomhusbelysning.

2008

TRILUX är den första tillverkaren som ändrar sitt kompletta produktsortiment av inomhusarmaturer till EVG.

2007

TRILUX övertar Oktalite Lichttechnik GmbH i Köln

2006

Zalux som är specialiserad på produktion av våtrumsarmaturer övertas av TRILUX Group.

2004

Med sin "Athenik" släpper TRILUX ut sin första LED-downlight för allmänbelysning.

2000

Den kinesiska komponenttillverkaren ICT blir en del av TRILUX Group.

1996

TRILUX introducerar som den första av tre tillverkare armaturer med den nya T5-lysrörsgenerationen – med markant förbättrad verkningsgrad, längre livslängd och lägre strömförbrukning än T8-föregångaren.

1984

TRILUX övertar den schweiziska ljuskomponenttillverkaren BAG.

1978

TRILUX påbörjar som en av de första armaturtillverkarna sin utveckling av elektroniska förkopplingsdon (EVG) för lysrör.

1948

Den första lysrörsbelysningen i Europa introduceras.

1912

Ingenjören Wilhelm Lenze grundar sin "Manufaktur för armaturdelar" i orten Menden i Sauerland. I början tillverkas tillbehör för armaturindustrin.