Constela pollaren LED

Otroligt attraktiv med smart konfiguration.

Utmaningen

Ljus är ett centralt utformande element för att iscensätta olika innerstäder: Förutom rent funktionella aspekter intar estetiken en allt viktigare roll i förgrunden. Armaturdesignen ska harmoniera med såväl klassisk som modern arkitektur – och samtidigt uppvisa ett eget, högvärdigt formspråk.

Lösningen

ConStela LED är en extremt anpassningsbar, modulärt sammanställd armaturfamilj med en omisskännligt reducerad och modern design. Ljuskolonnen med olika höga stolpar, från pollare till mast, kan utrustas flexibelt med avsedd ljusteknik och optik. Därmed kan man både belysa offentliga platser och iscensätta enstaka byggnader och områden på bästa möjliga sätt. Det enhetliga formspråket bildar en elegant ram.

Resultatet

ConStela LED förenar funktionalitet, individualitet och estetik: Tack vare den modulära uppbyggnaden kan stadsarkitekter lösa många olika belysningsuppgifter i stadsmiljön med en enhetlig och estetiskt tilltalande design.

Produkt- och applikationsbilder

Bästa belysning för alla slags vägar

Pollaren ConStela står för en optimal ljuseffekt och en perfekt belysning av vägar och platser under skymning och kvällstimmarna. Variabla utstrålningskonfigurationer ger stort utrymme för olika slags utformningar. Med den innovativa MLTIQ-teknologin (Multi-Lens-Technology) kan konfigurationerna för varje enstaka pollare anpassas exakt till specifika villkor på den aktuella monteringsplatsen. Denna flexibilitet kan uppnås med fler än 20 olika linser som ställs in med datoroptimering.

Den robusta pollaren för innerstadsmiljön

Constela pollararmaturer erbjuder tack vare sin väl tilltagna diameter på 200 mm tillräckligt skydd mot skadegörelse och kan därför utan vidare användas i alla områden.

Flexibelt ljus

Tack vare innovativ MLTIQ-teknologi kan ljuseffekten anpassas individuellt till ljusbehoven på platsen med kolonnens utstrålningskonfigurationer. Detta är möjligt med fler än 20 olika linser som ställs in med datoroptimering. 

Genomtänkt familjeanslutning

Pollaren ConStela kompletterar nu vårt modulära ljuskolonnsystem med en robust pollare. Nu är det möjligt att realisera belysningen för kompletta utomhusanläggningar med ett enhetligt designspråk.

ConStela pollaren LED
SE I ONLINE-KATALOGEN

Produkter