Livelink ljusstyrning

När intelligens ser dagens ljus.

LIVELINK – NÄR INTELLIGENS SER DAGENS LJUS

Intelligenta belysningsanläggningar som styrs med sensorer, minimerar sin energiförbrukning, indikerar sitt underhållsbehov automatiskt och interagerar individuellt med användarna – belysningsmarknaden har förändrats enormt med introduktionen av LED-teknologi, den tilltagande digitaliseringen samt megatrenderna i samhället, bl a connectivity och big data. 

Detta öppnar upp för många olika möjligheter att styra och övervaka belysningslösningar. Med en ljusstyrning som med sina intelligenta lösningar erbjuder nya funktioner och underlättar såväl planering som installation. Gemensamt med STEINEL, en specialist inom sensorteknologi, har vi knutit samman våra kunskaper och våra speciella erfarenheter och nu utvecklat just detta intelligenta system: LiveLink.

Energieffektivitet

Reducera kostnaderna

Alla som använder intelligenta ljusstyrsystem som drivs i kombination med moderna LED-armaturer kan vara säker på avsevärda effektivitetsvinster. Sensorer detekterar närvaron av personer och andelen dagsljus i olika zoner i en lokal. Systemet reglerar därefter erforderligt ljus: vid närvaro kommer det att slå på belysningen – och vid dagsljus dimmar systemet ned andelen artificiell belysning till avsedd nivå. Ljuset anpassas exakt till egna krav.

Komfort

Intuitiv styrning

I den praktiska användningen finns det många funktioner som utförs automatiskt av LiveLink: Dessa funktioner omfattar bl a styrningen av belysningsnivån med dagsljusberoende reglering och närvarodetektering. Användare som vill dra fördel av andra behovsorienterade ljusscener kan aktiva armaturerna med en smarttelefon eller klassiskt med en tryckknapp. Ännu lättare blir det helt enkelt inte.

Välbefinnande

Ljus kan förbättra välbefinnandet

Ljusets icke-visuella verkan har ett viktigt inflytande på människans välbefinnande. Dagsljusets spektrum och ljusfärg ändras skiftar under dagens lopp och är även beroende av årstiden. Detta skifte påverkar människornas psyke och fysiska välbefinnande. Med Human Centric Lighting kurvorna kan vi dra fördel av denna icke-visuella verkan av ljuset och bidra till mer ljus- och livskvalitet.

Säkerhet + orientering

Rätt ljus vid rätt tid

Även platser såväl inomhus som utomhus med färre passerande personer behöver en optimal belysning. Bra siktförhållanden sänker risken för olyckor och skapar en känsla av personlig säkerhet. Dessa krav kan uppfyllas med LiveLink eftersom ljuset tillhandahålls där det behövs och endast när det krävs. En inställbar grundljusfunktion kan till och med förhindra att rummet blir helt mörkt. Detta innebär att alla användare kan gå säkert till och genom byggnaden. Helt utan att känna obehag.

Planering och installation

Enkel planering

Appen LiveLink Install på en läsplatta underlättar planeringen av förinställda rumskonfigurationer (s k Use Cases).

Snabb installation

För att installera systemet behövs endast en nätanslutning och en DALI-anslutning: komponenterna – armaturer, sensorer och tryckknappar – ansluts till styrenheten via DALI.

Driftstart utan problem

Driftstarten går snabbt och okomplicerat med ett grafiskt användargränssnitt på en mobil iOS- eller Android-enhet.

Hållbarhet

Vårt bidrag till klimatskydd

Investeringar i hållbar LED-teknik lönar sig i alla avseenden. Med en klar reducering av CO2-utsläpp kan vi driva klimatskyddet framåt. Dessutom höjs lönsamheten i era belysningsanläggningar avsevärt. När det rör sig om ljus finns det endast vinnare i vår strävan efter hållbara lösningar från TRILUX. Vår belysningslösningar bidrar till att uppfylla alla krav som ställs för klimatskydd.

Varför ljusstyrning med Trilux?

Övertygande orsaker för LiveLink

Över 100 års erfarenhet

TRILUX står för högsta kvalitet inom armaturer, drivkretsar och styrenheter.

Framtidssäkerhet

LiveLink höjer energieffektiviteten och utgör basen för att utnyttja andra fördelar med nätverksbaserade lösningar.

Skräddarsydd belysning

Med genomtänkta, förinstallerade Use Cases med enkla, individuella anpassningsmöjligheter är skräddarsydda optimala ljusvillkor möjliga.

Intelligent sensorik

Samarbetet med sensorexperten STEINEL är en garanti för absolut bästa sensorteknik.

Perfekt realiserade målsättningar

"Med tanke på låga energi- och underhållskostnader har räkningen gått jämnt upp.
Med LiveLink och LED-armaturer från TRILUX kunde vi realisera en effektiv ombyggnad perfekt."

Jan-Eric Hunecke, campuskoordinator
Kommunala verk i Arnsberg

Enkel hantering av LiveLink

"Med byggmarknaden som exempel har det visat sig att den enkla hanteringen av LiveLink,
den oproblematiska programmeringen av ljusscener och den positiva återkopplingen från kunderna verkligen var övertygande."

Rainer Geerts, energikonsult
Energonics

Övertygar redan från början

"Med hjälp av en läsplatta kunde vi aktivera olika ljusscenarier och därmed anpassa siktförhållandena till aktuella arbetsuppgifter.
Vår produktionspersonal var absolut övertygade redan från första början. Detta ger oss en nästintill obegränsad användning av ljuset."

Stefan Lüth, chef Tillsyn
Niederegger Marzipan

Snabbt, problemfritt och enkelt

"Fastän vi saknade praktisk erfarenhet av detta system, eftersom det var vårt första projekt med LiveLink, gick installationen absolut problemfritt. LiveLink är lätt att installera och ta i drift. Jag kan verkligen starkt rekommendera detta system."

Timo Jahnke, projektledare
Habotec

Framgångsrika ljusstyrningslösningar

En passande lösning för alla krav