LiveLink Outdoor

Ljuspunkter blir till ett intelligent nätverk

Utmaningen

Fortfarande tvekar beslutsfattare inför en sanering inom offentlig och industriell utomhusbelysning. Den kritiska frågan: Vilket system erbjuder inte enbart besparingspotentialer med LED-teknologi – utan även möjligheter att integrera aktuella och framtida Smart City-användningar?

Lösningen  

Med TRILUX LiveLink Outdoor kan enstaka ljuspunkter utan vidare sammanfattas trådlöst till ett intelligent nätverk – utan konstruktiva ändringar i den befintliga belysningsinfrastrukturen. Belysningsnätverket konfigureras och styrs bekvämt med ett webb-baserat program med grafisk användargränssnitt. LiveLink Outdoor höjer belysningskvaliteten, energieffektiviteten och flexibiliteten till en ny nivå med hjälp av innovativa styrnings- och analysmöjligheter. Öppna gränssnitt garanterar framtidssäkerhet. 

Konnektivitet

Energibesparing

Fördelar i planeringen

Nyckeln till en uppkopplad framtid

Intelligenta belysningsnätverk för utomhusbruk är en viktig beståndsdel i Smart Cities samt i närheten av byggnader, t ex parkeringsplatser eller vägar på företagstomter. Med LiveLink Outdoor kan fördelarna med en nätverksbaserad belysningslösning utnyttjas fullt ut. Systemet kan planeras inom kort tid och erbjuder en enkel och prestandastark åtkomst till många olika innovativa styrnings- och analysmöjligheter.

Olika servicepaket – ett lätt val

Omfattningen av alla de tjänster som ingår i TRILUX LiveLink Outdoor kan anpassas exakt till aktuellt användningsområde. Standardutföranden är idealt för områden med hög trafikintensitet, t ex huvudleder och sidogator. Med ljusstyrsystemet Outdoor kan den kompletta belysningsinfrastrukturen alltid kontrolleras, administreras och vårdas från en valfri plats. Maximal bortfallssäkerhet och komfortabelt underhåll står i fokus. Servicepaketet "Ljus efter behov" har utvecklats särskilt för områden med låg trafikintensitet. Med detta paket kan energiförbrukningen i belysningslösningen minimeras utan att säkerheten försämras, till exempel med en sensorstyrd höjning av dimningsnivån vid personer eller fordon inom detektionsområdet.

Framtidssäker med öppna gränssnitt

Systemet är utrustat med ett öppet API-gränssnitt som kan användas för att integrera Smart City-användningar. Därmed är och förblir LiveLink Outdoor beredd för framtiden.

Fördelar under installationen

Enkel nätverksuppkoppling med radio

Med LiveLink Outdoor kan enstaka befintliga ljuspunkter integreras snabbt och enkelt i ett nätverk med ett användarvänligt och webb-baserat programgränssnitt. Ändringar i den befintliga belysningsinfrastrukturen krävs inte, till exempel är det inte nödvändigt att dra nya ledningar. Systemet kommunicerar med radioteknologin ZigBee inom frekvensbandet 2,4 GHz. Radiostandarden har utvecklats speciellt för dataöverföring i utomhusmiljö och tunnelliknande omgivningar.

Fördelar under drift

En komfortabel styrning för mer flexibilitet

Redan i standardutförandet erbjuder LiveLink Outdoor olika centrala fördelar i ett intelligent belysningsnätverk. Tack vare det intuitivt styrbara grafiska användargränssnittet kan till och med komplexa belysningsscenarier skapas snabbt och enkelt. Armaturerna kan positioneras, visas och konfigureras separat på en karta med hjälp av Google Maps. Dessutom kan individuella armaturgrupper sammanställas med minimalt arbete. Till exempel är det möjligt att under nattetid temporärt höja dimningsnivån för gatubelysning runt om en evenemangsplats.

Intelligent dataövervakning sänker underhållskostnaderna

Med LiveLink Outdoor kan ägarna alltid behålla en översikt över den kompletta belysningsanläggningen. Med hjälp av ett användarvänligt program kan omfattande systemdata läsas ut och visas på ett lättfattligt sätt, till exempel energiförbrukning, driftstatus samt drifttid för armaturerna. Detta förenklar underhållsplaneringen enormt eftersom systemet kommunicerar proaktivt beroende på om och var underhåll krävs.

Automatisk störnings- och bortfallsindikering – minimala reaktionstider

Vid en störning eller ett bortfall sänder LiveLink Outdoor vid behov automatiska störningsmeddelanden till servicepersonalen, t ex med e-post eller sms. Detta garanterar minimala reaktionstider inför underhåll och ger högsta säkerhet och belåtenhet hos berörda boende och trafikanter.

Bortfallssäker – hög system- och datasäkerhet

Armaturerna har kopplats samman med ett självläkande och självkonfigurerande mesh-liknande nätverk och är utrustade med ett flerstegs säkerhetssystem som garanterar hög bortfallssäkerhet. För maximal datasäkerhet sker kommunikationen via VPN med 128 bit-kryptering. Dessutom förhindrar ett 3-level backup-system att armaturerna faller bort oavsiktligt.

Ljus efter behov – för maximal säkerhet och minimala driftskostnader

Vid "Ljus efter behov" integreras sensorer i belysningsnätverket. Detta servicepaket lämpar sig särskilt för platser med färre passerande person, t ex parkeringsplatser, gång- och cykelvägar eller parkanläggningar. I mörker känner närvarosensorerna av om fotgängare eller fordon kommer in i detektionsområdet och höjer därefter temporärt den nattinställda belysningsnivån. Det sensorstyrda medföljande ljuset kombinerar därmed önskade krav på säkerhet och orientering med maximal effektivitet.

Extra fördelar – mätning av trafikintensiteten

Med den sensorbaserade ljusstyrningen kan rörelser inom detektionsområdet registreras när som helst under dagen och natten. Dessa data är tillgängliga antingen som en detaljerad tabell eller som "heatmap". I en "heatmap" visas trafikintensiteten i Google Maps och kan därmed användas till att snabbt och exakt utvärdera trafik- och personflödet.

LiveLink Outdoor som standard för gator med hög trafikintensitet

Vid alla ställen där intensiv person- eller fordonstrafik föreligger står säkerheten i centrum. Här erbjuder LiveLink Outdoor olika omfattande möjligheter. Med LiveLink Outdoor kan den kompletta belysningsinfrastrukturen kontrolleras och administreras från en valfri plats. 

LiveLink Outdoor "Ljus efter behov" för platser med färre passerande personer (parkeringsplatser eller gångvägar)

Vare sig det rör sig om parkeringsplatser, parker, cykel- eller gångvägar: även områden med lägre personflöde eller trafikintensitet kräver en perfekt belysning. Med LiveLink Outdoor avger belysningsanläggningen endast ljus med nödvändig intensitet när det verkligen behövs. Detta sänker inte enbart energiförbrukningen, utan reducerar även drifts- och underhållskostnaderna. För detta ändamål integreras sensorer i belysningsnätverket som registrerar personer eller fordon och som höjer belysningsnivån från en energisparande basnivå.

Ett nätverk lika lätt som en barnlek

Enkel nätverksuppkoppling av ljuspunkterna med radio till ett intelligent belysningsnätverk

Enkel betjäning

Intuitiv inställning, styrning och analys av nätverket med ett grafiskt användargränssnitt

Revolutionär funktionalitet

Innovativa användning, t ex sensorstyrt ljus efter behov

Säker för framtiden

Hög framtidssäkerhet med öppna gränssnitt

Teknisk funktion

Skylite

 1. Trådlös belysningsstyrenhet för utomhusbruk
 2. Fjärradministration och -styrning
 3. Välutvecklad dimningsfunktion och inlärningsbara belysningsprocesser
 4. Energy Monitoring
 5. Universell armaturkompatibilitet
 6. Öppna gränssnitt för produkter från tredje part (API)
 7. Automatiska bortfalls- och statusrapporter
 8. Integrerad astronomisk klocka med nödströmsbatteri
 9. Bortfallssäkert 3-stegs-backupsystem
 10. Variant I: Innermontering i armaturen
 11. Variant II: Yttermontering med 5,5 m förinstallerad nät- och styrledning 
 12. 2,4 GHz IEEE 802.15.4 självbildande, självläkande trådlöst nätverk

Citysense

 1. Sensor för utomhusområden med integrerad, trådlös belysningsstyrning
 2. Detektering av fotgängare, cyklister och bilar (detektionsområde: 4-120 km/h)
 3. Räckvidd: max. 15 m å höger/vänster, 9 m framåt, 3 m bakåt
 4. Detektionsvinkel: > 270° (beroende av stolpens diameter)
 5. Utlösning av 1-10 angränsande armaturer vid detektering (kan konfigureras av användaren)
 6. Universell armaturkompatibilitet
 7. Fjärradministration och -styrning
 8. Energy Monitoring
 9. Öppna gränssnitt för program från externa leverantörer
 10. Heatmaps för att följa upp personflöde och trafikuppkomst
 11. Integrerad astronomisk klocka
 12. 2,4 GHz IEEE 802.15.4 självbildande, självläkande trådlöst nätverk

Gateway

 1. Realtidsövervakning av apparater och nätverk
 2. Diverse optioner för internetanslutning via ethernet, WLAN och GSM
 3. Realtidsanslutning mellan gateway och DigiHub
 4. Fjärrstyrda störningsåtgärder för gateway och apparater
 5. Trådlös uppdatering av gateway och apparater (program och hårdvara)
 6. Automatisk återupprättning för mobilanslutningar med SNTP Time Sync mellan gateway och apparater
 7. Regelbundet protokoll från operativsystemet (inställbart tidsintervall)
 8. 2,4 GHz IEEE 802.15.4 självbildande, självläkande trådlöst nätverk