LED-belysning til parkeringsplasser

I parkeringshus og på parkeringsplasser rundt sykehus og pleieinstitusjoner står sikkerheten til personer og kjøretøy i forgrunnen. Spesielt viktig er en ideell belysning av parkeringsområdene, da pasienter på grunn av sin sykdom kan ha innskrenket bevegelse eller iakttakelse. Forbipasserende og og besøkende har det dessuten ofte travelt. 

Gjennomtenkte benyttede løsninger som mastearmaturer eller lyssøyler sørger på parkeringsplassene omkring sykehus permanent pålitelig for optimale synsbetingelser – og bidrar til å minimere farer ved å gi dem orientering og skape en følelse av sikkerhet. Blendfrie lysrekker/våtromsarmaturer gir i tilsluttede parkeringshus et behagelig første inntrykk. En vennlig mottakelse begynner tross alt ikke først i foajéen.

MIDT I SENTRUM

OG IKKE UTENFOR

Det er ikke bare på veiene våre utendørs lysløsninger er “hjemme”. De finnes også i bygningsnære omgivelser. 

Få mer informasjon