LED-BELYSNINGSLØSNINGER FOR LOGISTIKKEN

HØY LYSKVALITET, LAVE DRIFTSKOSTNADER, INTELLIGENTE SYSTEMER.

Et av de viktigste målene for logistikkbedrifter er optimeringen av driftskostnader og prosesser ved utmerket leveringsservice. For en logistikkbedrift står optimeringen av egne prosesser og reduksjon av driftskostnadene i forgrunnen. Leveringsservicen til kunden må imidlertid også fungere uten problemer. I denne sammenhengen spiller belysningen en viktig rolle. For intelligente LED-lysløsninger sparer ikke bare energi, men garanterer ved lang levetid også et knirkefritt forløp av prosessene i logistikkbedriften.

For optimering av driftskostnadene spiller den ideelle lysløsningen en vesentlig rolle. For ved bruk av LED belysningsløsninger med intelligent lysmanagementsystem (LMS) kan energiforbruket reduseres med mer enn 70 %. I forbindelse med de betydelig lavere vedlikeholdskostnader forkortes amortisasjonstidene vesentlig. TRILUX lysløsningene er eksakt avstemt med den respektive logistikkbruken som høylagre, handelslagre eller kjølelagre. De sørger for en bedre belysning, forbedrer lyskvaliteten og byr dermed i alt på mer arbeidssikkerhet og arbeidskomfort.

BELYSNINGSKRAV PÅ LOGISTIKKOMRÅDET

Lyskvalitet

Selv ved ekstreme betingelser som høye temperaturer under tak i haller eller fuktige omgivelser i kjølelagre garanterer belysningssystemer fra TRILUX en lang levetid. 

Energieeffektivitet

Hos TRILUX spiller temaet energieffektivitet en sentral rolle og går som en rød tråd gjennom hele produkt- og serviceportfolioen. Basisen for dette dannes av høyeffektive LED produkter som i kombinasjon med lysmanagementsystemer muliggjør et optimalt innsparingspotensiale.

Fleksibilitet

Ved hjelp av forskjellige optikker, lysfarger og lysstrømmer kan TRILUX LED-lysløsninger individuelt tilpasses de forskjellige kravene i logistikken.

Connectivity

Som helhetlig systemtilbyder med stadig voksende know-how på området digitalisering profitterer kundene allerede i dag på innovative serviceytelser og funksjoner (som f. eks. predictive maintenance eller monitoring). Med lysmanagementsystemet LiveLink har TRILUX utviklet en teknologiplattform som leder kunden ukomplisert og brukervennlig mot temaet connectivity.

* Obligatoriske felt