MLT IQ

ENHVER BELYSNINGSOPPGAVE OPPFYLT I BESTE KVALITET.

Spesielle krav krever en spesiell lysløsning. Utelukkende av TRILUX utviklede MLT-linser (Multi-Lens-Technologie) sørger for en individuell tilpasning av armaturene til den kundespesifikke lysoppgaven og dekker slik alle P- og M- belysningsklasser med forskjellige lysfordelinger. Slik kan enhver belysningsløsning optimeres tilsvarende forholdet av veibredde og lyspunkthøyde. Også belysningsoppgaver samt belysning av plasser og arealer på industriområder oppfylles komplett med det modulære og intelligente linsesystemet MLTIQ.

SPESIELL LYSFORDELING SKREDDERSYDD FOR KUNDEBEHOV

For omsettingen av den optimale kundeløsningen er, ved siden av fire kretskort med forskjellig størrelse, også mange MLT-linser tilgjengelige, som kan brukes i hver MLTIQ-kompatibel armatur.

FORSKJELLIGE KRETSKORT

BRUKSRELATERT UTSTRÅLINGSKARAKTERISTIKK

MANGFOLD AV LØSNINGER MED MLTIQ

MER FLEKSIBILITET VED DREIING AV LINSENE MED 90°-TRINN.

Følgende oversikt viser hvilke krav som kan oppfylles med et utvalg av MLT-linser (her 11 av mer enn 20):

Vær oppmerksom på at det på forespørsel også kan løses flere belysningsoppgaver med MLTIQ.

KONTAKT OPPTAK

AB2L: P-KLASSE

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. P-belysningsklasser.

AB5L: M-Klasse

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. M-belysningsklasser ved positiv lyspunktoverheng og en hellingsvinkel opptil 15°.

AB6L: M-Klasse

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. M5- og M6-belysningsklasser med et veibredde-til-lyspunkthøyde-forhold på 0,4 til 0,8.

AB7L: M-Klasse

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. M3- og M6-belysningsklasser med et veibredde-til-lyspunkthøyde-forhold på 0,5 til 1,7.

AB8L: M-Klasse

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. M1- og M2 belysningsklasser med et veibredde-til-lyspunkthøyde-forhold på 0,6 til 1,1.

AB9L: M-Klasse

Asymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning av veier iht. M5- og M6-belysningsklasser med et veibredde-til-lyspunkthøyde-forhold på 0,8 til 1,7.

RB6L: PLASSER

Rotasjonssymmetrisk bred strålende lysfordeling til arealer f.eks. parkeringsplasser og gågater.

AM2L: PLASSER

Asymmetrisk middels bredt strålende lysfordeling for områdebelysning f.eks. parkeringsplasser og lagerområder.

FR1L: FOTGJENGEROVERGANGER

Ekstrem asymmetrisk strålende lysfordeling for belysning av fotgjengeroverganger (høyrestrålende)

RB3L: BELYSNING

Rotasjonssymmetrisk bredt strålende lysfordeling for belysning, halvverdivinkel 50°

RE2L: BELYSNING

Rotajonssymmetrisk smalt strålende lysfordeling for belysning, halvverdivinkel 25°.

MLTIQ ARMATURBETEGNELSE

OPTIMAL BELYSNING MED MANGE MODELLSERIER