LED-belysning för korridorer och trapphus

Korridorer och väntrum på sjukhus har ofta en kall och obehaglig atmosfär. Rätt belysning bidrar till att skapa en avkopplande, ljus och vänlig atmosfär som man trivs i. Just vid en plats där människor ofta är oroade eller ängsliga eller till och med har smärtor är det viktigt med en atmosfär som lugnar ner och får patienterna på andra tankar, och som gör att man snabbt trivs i.

I trapphus måste belysning först och främst stå för fullgod säkerhet. Just för människor med nedsatt syn, t ex äldre människor, kan trappsteg snabbt bli till en utmaning. Till exempel kan skuggor från de enstaka trappstegen vara irriterande eller leda till att människorna känner oro. Fastän ljus och skugga är ett måste för orienteringen, måste man undvika alltför starka bländningar och hårda skuggor. Med våra genomtänkta LED-ljuslösningar kan ni ge patienterna tillräcklig säkerhet när de går i trapporna.