LED-belysning för korridorer och trapphus

Vid belysning i korridorer och trapphus är den funktionella aspekten ofta viktigast: Dessa områden måste belysas optimalt för att erbjuda orientering och garantera att personerna kan röra sig säkert. Men armaturer från TRILUX har ännu mer: Med sin tidlösa och moderna design och attraktiva ljusverkan kan till och med långa korridorer eller vinklade trapphus iscensättas på ett effektivt sätt.

Praktisk: Inom områden där ett begränsat antal personer passerar kan energiförbrukningen sänkas med ett ljusstyrsystem med närvarodetektering, utan att säkerheten behöver försämras.