LED-BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR LOGISTIKBRANSCHEN

HÖG LJUSKVALITET, LÅGA DRIFTSKOSTNADER, INTELLIGENTA SYSTEM.

Ett av de viktigaste målen för logistikföretag är optimerade driftskostnader och processer i kombination med en leveransservice som sticker ut. För ett logistikföretag står optimeringen av interna processer samt sänkningen av driftskostnaderna i förgrunden. Men även leveransservicen för kunderna måste fungera problemfritt. I detta sammanhang spelar just belysning en viktig roll. Intelligenta LED-ljuslösningar spar inte enbart energi, utan garanterar även med sin längre livslängd att alla processer inom logistikbranschen löper friktionsfritt.

För en optimering av driftskostnaderna spelar en ideal ljuslösning en väsentlig roll. Med LED-belysningslösningar med ett intelligent ljusstyrsystem (LMS) kan energiförbrukningen sänkas med över 70 %. Om detta kombineras med markant lägre underhållskostnader kan återbetalningstiderna förkortas markant. Ljuslösningar från TRILUX är exakt anpassade till varje applikation inom logistikbranschen, såsom höglager, omlastningslager eller kyllager. De garanterar bättre belysning, förbättrar ljuskvaliteten och erbjuder därmed mer arbetssäkerhet och -komfort.

BELYSNINGSKRAV INOM LOGISTIKBRANSCHEN

Ljuskvalitet

Till och med under extrema villkor såsom höga temperaturer under halltaket eller fuktiga miljöer i kyllager garanterar belysningssystem från TRILUX en lång livslängd. 

Energieffektivitet

Hos TRILUX spelar temat energieffektivitet en central roll och löper som en röd tråd genom hela produkt- och servicesortimentet. Detta baseras på högeffektiva LED-produkter som i kombination med ljusstyrsystem står för en optimal besparingspotential.

Flexibilitet

Med hjälp av olika optiska lösningar, ljusfärger och ljusflöden kan TRILUX LED-ljuslösningar anpassas individuellt till olika krav inom logistikbranschen.

Connectivity

I vår egenskap som en välsorterad systemleverantör med ständigt växande kunskap inom digitalisering profiterar vår kunder redan idag av innovativa servicetjänster och funktioner (t ex predictive maintenance eller monitoring). Med ljusstyrsystemet LiveLink har TRILUX utvecklat en teknologiplattform som på ett okomplicerat och användarvänligt sätt introducerar temat connectivity för våra kunder.

* Obligatoriska fält