LED-belysning för Gång- och cykelvägar

Cykelvägar blir allt viktigare. I städer med många cyklister ställs lika höga krav på cykelvägar som för vägar avsedda för motorfordon.

En likformig belysning, tillräckligt hög belysningsnivå och en avbländning är obligatoriska egenskaper inom ljustekniken – och givetvis maximal kostandseffektivitet.

Belysningslösningar för gång- och cykelvägar

No Entries