LED-belysning för parkeringsplatser

Säkerhet och orientering har alltid högsta prioritet vid belysning av parkeringsplatser och parkeringshus. Därför måste befintliga armaturer – vare sig det rör sig om stolparmaturer för utomhusbruk eller våtrumsarmaturer för övertäckta ytor – inte enbart övertyga med maximal ljuskvalitet, utan även kunna tåla extrema villkor under lång tid framöver.

Och dessutom: Ägarna blir alltmer medvetna om armaturdesign, särskilt när det rör sig om representativa parkeringsplatser i närheten av byggnader.

Maximal säkerhet

Intelligent styrning

Hög energieffektivitet

Intryck

En passande lösning för alla krav

Planeringsexempel

Placering på båda sidor mittemot varandra

Parkeringsplatsens bredd 16 m
Stolphöjd 6 m
Ställvinkel 10°
Armatur för 5 lux LIQ 50-AB2L/2200-740
Armatur för 10 lux LIQ 50-AB2L/4200-740
Armatur för 20 lux LIQ 70-AB2L/8200-740
Avstånd mellan parkeringsplatsens början till 1:a armaturen 12,5 m
Avstånd mellan armaturerna sinsemellan 37,5 m

Placering på ena sidan

Parkeringsplatsens bredd 16 m
Stolphöjd 8 m
Ställvinkel 10°
Armatur för 5 lux LIQ 70-AB2L/6200-740
Armatur för 10 lux LIQ 70-AB2L/12000-740
Armatur för 20 lux LIQ 90-AB2L/24000-740
Avstånd mellan parkeringsplatsens början till 1:a armaturen 10 m
Avstånd mellan armaturerna sinsemellan 50 m

Placering på båda sidor mittemot varandra

Parkeringsplatsens bredd 32 m
Stolphöjd 8 m
Ställvinkel 10°
Armatur för 5 lux LIQ 70-AB2L/5600-740
Armatur för 10 lux LIQ 70-AB2L/11000-740
Armatur för 20 lux LIQ 90-AB2L/22000-740
Avstånd mellan parkeringsplatsens början till 1:a armaturen 15 m
Avstånd mellan armaturerna sinsemellan 50 m

Centrerad placering på båda sidor

Parkeringsplatsens bredd 32 m
Stolphöjd 8 m
Ställvinkel 10°
Armatur för 5 lux LIQ 70-AB2L/5600-740
Armatur för 10 lux LIQ 70-AB2L/11000-740
Armatur för 20 lux LIQ 90-AB2L/22000-740
Avstånd mellan parkeringsplatsens början till 1:a armaturen 12,5 m
Avstånd mellan armaturerna sinsemellan 52,5 m

Behöver du hjälp med planeringen?

Vi står gärna till tjänst.