MLT IQ

VARJE BELYSNINGSUPPGIFT KAN UPPFYLLAS MED BÄSTA KVALITET.

Särskilda krav innebär en särskild ljuslösning. MLT-linser (Multi-Lens-Technology) som har utvecklats speciellt av TRILUX garanterar en individuell anpassning av armaturerna till den kundspecifika belysningsuppgiften. Med sina olika ljusfördelningar kan den därmed användas till alla P- och M-belysningsklasser. Därmed kan alla belysningsuppgifter optimeras med utgångspunkt från förhållande mellan vägbredd och ljuspunktshöjd. Även alla krav på punktbelysning samt belysning av platser och ytor för industriellt bruk kan uppfyllas helt med det modulära och intelligenta linssystemet MLTIQ.

MÅLINRIKTAD LJUSFÖRDELNING ANPASSAD TILL KUNDERNAS BEHOV

För att realisera en optimal kundlösning finns förutom fyra olika stora kretskort även en rad olika MLT-linser som kan användas i varje MLTIQ-kompatibel armatur.

OLIKA KRETSKORT

ANVÄNDNINGSRELATERAD UTSTRÅLNINGSKONFIGURATION

MÅNGA LÖSNINGAR MED MLTIQ

MER FLEXIBILITET MED VRIDBARA LINSER I 90°-STEG.

Följande översikt visar vilka krav som kan uppfyllas med ett urval av olika MLT-linser (i detta fall 11 av mer än 20):

Kontakta oss gärna för mer information om hur andra belysningsuppgifter kan lösas med MLTIQ.

TA KONTAKT

AB2L: P-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. P-belysningsklasser.

AB5L: M-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. M-belysningsklasser vid positiv ljuspunktöverhäng och lutningsvinkel till max. 15°.

AB6L: M-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. M5- och M6-belysningsklasser med ett förhållande mellan vägbredd och ljuspunkthöjd som uppgår till 0,4 till 0,8.

AB7L: M-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. M3- och M6-belysningsklasser med ett förhållande mellan vägbredd och ljuspunkthöjd som uppgår till 0,5 till 1,7.

AB8L: M-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. M1- och M2-belysningsklasser med ett förhållande mellan vägbredd och ljuspunkthöjd som uppgår till 0,6 till 1,1.

AB9L: M-KLASS

Asymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för belysning av vägar enl. M5- och M6-belysningsklasser med ett förhållande mellan vägbredd och ljuspunkthöjd som uppgår till 0,8 till 1,7.

RB6L: PLATSER

Rotationssymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för areabelysning, t ex parkeringsplatser och gågator.

AM2L: PLATSER

Asymmetriskt medelbredstrålande ljusfördelning för areabelysning, t ex parkeringsplatser och lagerytor.

FR1L: ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

Extremt asymmetriskt strålande ljusfördelning för belysning av övergångsställen (högerstrålande). 

RB3L: PUNKTBELYSNING

Rotationssymmetriskt bredstrålande ljusfördelning för punktbelysning, halvvärdesvinkel 50°

RE2L: PUNKTBELYSNING

Rotationssymmetriskt smalstrålande ljusfördelning för punktbelysning, halvvärdesvinkel 25°.

MLTIQ ARMATURBETECKNING

OPTIMAL BELYSNING MED MÅNGA SERIER