TRILUX belyser arbeidsmiljøer

Kontormiljøer er stadig i endring

Digitalisering, demografisk endring, individualitet og work-life-balance endrer moderne arbeidsstrukturer likeså som Office-Design. Prosjektarbeid, nettorganisering og informell kommunikasjon påvirker i større grad kontorhverdagen og behøver nye konsepter for arbeid og rom. 

Dermed øker også kravene til belysningen som en avgjørende faktor for produktivt arbeide og motiverte medarbeidere – både for klassiske kontormiljøer og fleksible New Work konsepter.

Human Centric Lighting

Trivelig lys på kontoret

Kontoret er et av de mest effektive bruksområder for Human Centric Lighting. Den øker konsentrasjonen, kreaktiviteten og prestasjonsevnen.

lære mer

TRILUX som en sterk partner
i Kontorløsningsområde

Riktig lys for kontoret ditt

Produkter
Kontorbelysning fra TRILUX understøtter alt etter arbeidsplass og krav til arbeidsforløpene, tar hensyn til medarbeidernes individuelle behov og sørger for mer velvære.

lære mer

Full Service for ditt prosjekt

Lighting Solutions & Services
Som kompetent partner ledsager TRILUX sine kunder gjennom lysmarkedet som stadig blir mer komplekst, og byr på en helhetlig modulær serviceportefølje som dekker alle ytelser rundt en ny, profesjonell kontorbelysning - fra planleggingen via omsettingen til finansiering av prosjekter.

Få vite mer

Lysstyring lett gjort

LiveLink
Intelligente belysningsanlegg, som styres med sensorer, minimerer deres egenforbruk, melder automatisk servicebehov og interagerer individuelt med brukerne, er fast bestanddel av Smart Buildings.

Få vite mer

Hvor høyt er ditt innsparingspotensiale?

Energieffektivitet på kontorområdet

Bærekraft får stadig mer betydning i vår arbeidshverdag. TRILUX kontorbelysning forener høyeste lyskvalitet med energieffektivitet. Det skåner miljøet, sparer penger og yter et avgjørende bidrag til bærekraftig bygningsstyring inkl. respektive sertifiseringer (f. eks. LEED, BREEAM, WELL, DNGB).

Energiforbruk i kWh pr. år

CO₂-utslipp i NOK pr. år

Samlede kostnader i NOK pr. år

Vellykkede prosjekter

Referansa

Downloads

Brosjyrer og kataloger/h2>

Spør TRILUX lysproffer!

+47 22 72 19 09

TRILUX understøtter deg ved realiseringen av en fremtidsorientert belysningsløsning. Med en bred service- og produktportefølje – fra bestandsregistrering på stedet via konseptet av et nytt anlegg til ytelser vedrørende finansiering , installasjon, vedlikehold og drift.

* Obligatoriske felt