Kontorbelysning der arbeidet går som smurt

Hva er den perfekte belysningsløsningen i et kontorbygg med alle sine ulike bruksområder – fra trappeoppgangen til sjefens kontor? Uansett hvor vi befinner oss er det gjeldende standarder som skal overholdes. Bortsett fra det har det vært vesentlige endringer når det gjelder krav til kontorarmaturer. Teknologiske innovasjoner gir brukerne helt ulike muligheter i forbindelse med energieffektivitet, synskomfort og Human Centric Lighting, smart lysstyring og design.

Det finnes svært forskjellige svar på spørsmålet om hva som er den beste kontorbelysningen. Dette fordi det finnes et mangfold av krav som stilles til kontorlys: En moderne skjermarbeidsplass trenger andre lysforhold enn et møterom eller en lounge. TRILUX har den profesjonelle belysningen som oppfyller interessene til alle parter – uansett om det gjelder lovgivningens krav, drifterens bedriftsøkonomiske fordeler eller brukerens krav til optimale kontorforhold.

Velværelys på kontoret

Human Centric Lighting til kontorer

Kontoret er et av de mest effektive bruksområdene for Human Centric Lighting. Den øker både konsentrasjonen, kreativiteten og prestasjonsevnen. Dette skyldes ikke bare aktiverende, men også beroligende lys. Gjennom valget av den riktige lysfargen er det for eksempel mulig å belyse produktive områder eller stillerom målrettet med akkurat den lysfargen som fremmer den enkelte aktiviteten. Med TRILUX Active-armaturer er det mulig å lage aktiverende og beroligende lysscenarioer med bare en enkel armatur.

Få mer informasjon

Energieffektivitet på kontoret

Saner i dag og dra nytte av fordelene med en gang

Energieeffektivitet er et sentralt kriterium ved søket etter en egnet belysningsløsning, på samme måte som lang levetid og store vedlikeholdsintervaller. Typiske egenskaper av TRILUX-armaturer. Dermed gir de de beste forutsetningene for et effektivt belysningssystem som skaper bedriftsøkonomisk lønnsomhet på lang sikt.

Få mer informasjon

Fremtidens kontor

Verden er i forandring. Det er ulike faktorer som virker inn på denne forandringen: mobilitet, digitalisering, nettilkobling og globalisering, demografisk forandring, individualitet og balanse mellom arbeid og fritid. Vi er innstilt på det og tilpasser oss disse endringene. Og hva skjer med kontorlandskapet vårt?

Energieffektivitet

innenfor området kontor

En moderne kontorbelysning er langt ifra å være luksus – den er et viktig instrument i bedriften for å redusere kostnadene og øke prestasjonsevnen og trivselen blant de ansatte. Dessuten er armaturdesign et sentralt utformingselement som kan brukes til å uttrykke bedriftens identitet. Det brede sortimentet av energieffektive TRILUX-belysningsløsninger for kontorer dekker alle normative krav.

Energiforbruk i kWh pr. år

Nedlastinger og brosjyrer

Spør lysekspertene fra TRILUX!

TRILUX støtter deg under realiseringen av en fremtidsrettet belysningsløsning

Med en bred service- og produktportefølje – fra statusregistrering på stedet via et nytt anleggskonsept til tjenester rundt finansiering, installasjon, vedlikehold og drift.

Ta kontakt