Human centric lightingOppleve naturlig lys

Explore now
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
08:00

Hvorfor Human Centric Lighting med Trilux?

Individuelle komplette løsninger fra ett firma

Vi lager lys for mennesker: Fra den profesjonelle lysrådgivningen via optimalt produktutvalg til intelligent lysstyring leverer TRILUX alle komponenter til et profesjonelt Human Centric Lighting belysningssystem fra ett firma. Og yter derved et bidrag for en sunn biorytme og tilfredse medarbeidere, som blir optimalt understøttet i sitt daglige arbeid.

Lysrådgivning

Lysløsninger som er tilpasset den menneskelige biorytmen er så individuelle som mennesket selv. En omfattende rådgivning og et skreddersydd, profesjonelt planlagt belysningskonsept danner grunnlaget for å avstemme de dynamiske belysningsparametrene optimalt med hverandre og sørger for at alle fordeler til HCL belysningen kan benyttes.

lære mer

Armaturer

TRILUX tilbyr en bred portefølje med HCL-kompetente Active-armaturer, som utmerker seg med retningsvisende teknologi og stilfull design. Resultatet er lys med førsteklasses kvalitet for enhver ønsket anvendelse.

lære mer

Lysstyring

Human Centric Lighting betyr et komplekst samspill av menneskelig dag-natt-rytme og dynamiske belysningsparametrer. Derfor er hos TRILUX fra lysrådgivningen via maskin- og programvarekomponentene til belysningsstyringen alt perfekt avstemt med hverandre. Resultatet: maksimal kontroll med en eneste app.

lære mer

TRILUX-HCL-varianter som oversikt

For hvert krav den passende løsningen

 • Arbeidssikkerhet
 • Naturlig lys
 • Energiinnsparing
 • Betjeningsmuligheter
 • App-styring
 • Synskomfort
 • Individualitet
 • Rådgivning
 • Bærekraft
 • Skreddersydd
 • Arbeidssikkerhet
 • Naturlig lys
 • Energiinnsparing
 • Betjeningsmuligheter
 • App-styring
 • Synskomfort
 • Individualitet
 • Rådgivning
 • Bærekraft
 • Skreddersydd
lære mer
 • Arbeidssikkerhet
 • Naturlig lys
 • Energiinnsparing
 • Betjeningsmuligheter
 • App-styring
 • Synskomfort
 • Individualitet
 • Rådgivning
 • Bærekraft
 • Skreddersydd
lære mer
 • Arbeidssikkerhet
 • Naturlig lys
 • Energiinnsparing
 • Betjeningsmuligheter
 • App-styring
 • Synskomfort
 • Individualitet
 • Rådgivning
 • Bærekraft
 • Skreddersydd
lære mer

HCL Best Practice

Human Centric Lighting TRILUX Hall BA09


Kravene til den industrielle belysningen er høye: Ved siden av arbeidssikkerhet og optimale synsforhold kommer også medarbeidernes trivsel i fokus. Human Centric Lighting er mer enn bare pliktoppfyllelse. Det helhetlige lyskonseptet kan løfte sikkerheten, konsentrasjonsevnen og medarbeidernes trivsel til et nytt nivå. TRILUX har for kort tid siden under den løpende driften omstilt til HCL-belysning og skiftet ut E-Line LED innsatsene med Activ-variantene.

Vellykkede HCL løsninger

For hvert krav den passende løsningen

Har vi vekket din interesse?

Vi du få vite mer om HCL? Fra generelle informasjoner til spesifikk lysrådgivning leverer vi alt omkring temaet HCL fra ett firma. Ta kontakt med oss!

* obligatorisk